Flickprojektet

Syfte:
Fotbollen skall i större utsträckning än idag bli en tvåkönad idrott

Mål:
2011 skall 40 % av alla fotbollsspelare i åldern 6-12 år vara flickor

Det ska ske genom att dels få fler tjejer att börja spela fotboll men även att få de som redan spelar att fortsätta längre.

Projektgruppen har diskuterat sig fram till att under 2009 satsa på tre olika inriktningar

  1. "Fotboll i förskolan" som riktar sig mot förskolorna där de yngsta tjejerna ska få möjlighet att prova på fotbollslek.
    95 förskolor har under hösten 2009 varit testpiloter och därmed fått 15 fotbollar samt tillgång till Tränarsajten.
  2. Event vid landskamper där vi samarbetar med de distrikt som ska ha alla typer av flick- och damlandskamper. Distrikten själva väljer om de vill söka ekonomiska medel. Göteborg och Småland har deltagit under 2009.
  3. Distriktsarbete kring hur vi får fler tjejer att spela fotboll och där inkluderas både att de ska få chansen att pröva på och att de ska hålla på längre. Här kan distrikten själva välja hur de vill jobba och få stöttning av projektgruppen med tips och idéer. Man kan med fördel samordna projektet med Idrottslyftet.
    De distrikt som deltagit under året är: Örebro, Skåne, Västergötland, Östergötland, Sörmland.

Under årsmötet 2009 delades boken "På samma plan" ut till samtliga deltagare.
Boken berör och engagerar. Författarna Annika Grälls och Tomas Ekman vill att vi ska se till individen och hjälpa varje enskild spelare, kille som tjej, att förverkliga sina möjligheter. För tyvärr är det så att än i dag kan det vara ditt kön som avgör hur du blir behandlad och bemött.
Boken finns att beställa via Fotbollförlaget.

Projektet ska pågå till och med 2010. En utvärdering av 2009 års arbete kommer att genomföras i början på år 2010 för att se vilka metoder projektet ska använda sig av under sista året.