Handslaget

HandslagetUppdatering av sidan pågår...

Regeringen har aviserat att Riksidrottsförbundet (RF) får disponera en miljard kronor under en fyraårsperiod för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Regeringen benämner satsningen "Ett handslag med idrotten". Nu pågår år 3 av satsningen, och redan har ca 600 miljoner delats ut. Den 1 juli 2006 startar Handslagets år 4. Sista ansökningsdag är 31 maj.

"Öppna dörrarna för fler" är Handslagets övergripande mål. Att alla som vill får vara med. Att ge möjligheten till så många som möjligt att vara med så länge som möjligt. Fotbollens motto "En förening i varje by, fotboll för alla" symboliserar denna inriktning.

Föreningar som vill göra ett Handslag med fotbollen kan söka medel inom fem olika målområden.

  1. Öppna dörrarna för fler
  2. Hålla tillbaka avgifterna
  3. Satsa mer på flickors idrottande
  4. Intensifi era kampen mot drogerna
  5. Samverkan mellan förening och skola.

Medel för femte målområdet "förening/skolsamverkan" söks från Distriktidrottsförbundet (DF).

Satsningar som vänder sig direkt till barn och ungdomar blandas med förenings- och ledarutveckling. Glädjande med Handslaget de första åren har varit bredden i alla de föreningsaktiviteter som genomförts.
Vill ni läsa mer om den övergripande resursfördelningen inom handslaget går ni in på RF: s hemsida under "Om handslaget".

Ta också gärna del av "Handslaget - tio goda exempel" (PDF-dokument, 816 kB) (pdf 817 kb)