Mål utan Alkohol

Svenska Fotbollförbundets projekt "Mål utan Alkohol" - ett avslutat projekt

Bakgrund
Inom fotbollen lär vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användande av alkohol. Ungefär
200 000 barn och ungdomar, 2-3 barn i varje klass, växer upp i en familj med alkoholism. Socialt utvecklade fritidsaktiviteter som fotboll minskar risken för alkoholproblem. Fotbollen, den största lagsporten i Sverige, når ut till väldigt många barn och ungdomar. Detta innebär att vårt sociala ansvar ökar och för barn som växer upp i en otrygg hemmiljö är fotbollstränaren en mycket viktig vuxen, en trygghet som de ofta saknar hemma. Fotbollen är i sig förebyggande men Svenska Fotbollförbundet (SvFF) ville på detta sätt förbättra och synliggöra det vilket ökar vår trovärdighet.

Syftet med satsningen
SvFF startade en treårig satsning 2005 för att bygga kunskap och medvetenhet hos samtliga medlemsföreningar om fotbollens förebyggande effekter. SvFF:s ambition var att i samarbete med IOGT-NTO och Alkoholkommittén förbättra kunskapen och öka medvetenheten i våra föreningar om fotbollens sociala ansvar samt att ge alla barn och ungdomar en trygg och säker idrottsmiljö genom en alkoholförebyggande satsning.

Nuläget
Arbetet är nu avslutat och nedan hittar du den utvärdering som genomförts i samarbete med Örebro Universitet.

Kontaktperson på Örebros Universitet; Susanna Geidne
Kontaktperson hos Svenska Fotbollförbundet: Gunilla Axén

Utvärderingen i sin helhet (PDF-dokument, 1,1 MB)
Utvärdering, kortversion (PDF-dokument, 284 kB)