Viktigt (väg-)val för Sverige

I juninumret av Magasinet Fotboll redovisade Björn-Anders Larsson, Idrottsekonomiskt centrum, att svensk fotboll i faktiska värden ger samhället åtta miljarder kronor i nytta! Hans beräkningar innefattar ideellt arbete i föreningar och förbund, tv, landslag och arenor i det han kallar fotbollssektorn.
Det är en mycket viktig siffra och faktor f ö r svensk fotboll i samhällsdebatten.

Från tid till annan får vi kritik för "fotbollens krav". De bedöms som orimliga då framförallt våra elitlag måste ha arenor där elitfotboll kan genomföras och utvecklas så att vi behåller vår dragningskraft som skänker miljontals svenskar glädje (ja, även anläggningsförhoppningar från föreningar längre ned i seriesystemet).

Riksidrottsförbundet har gett undersökningsföretaget
CMA i uppdrag att analysera Kommunernas stöd till alla idrottsföreningar. 5,4 miljarder årligen, vilket är drygt tre gånger så mycket som statens stöd på cirka 1,7 miljarder,
visar sammanställningen.
I samma undersökning säger 44 procent av kommunerna (140 stycken)
att de har minskat sitt ekonomiska kontantstöd till idrotten jämfört med 2013. 41 procent har ökat sitt stöd. Minskningarna redovisas större än ökningarna. Kommunernas sammanlagda föreningsbidrag har sedan 2008 minskat med cirka 120 miljoner.

Detta är allvarligt! Fotbollens positiva påverkan på människors hälsa och fritid, för tjejer och killar, unga och gamla från världens alla hörn är känd. Alla våra 3.189 föreningar är precis lika viktiga, från norr till söder, med olika ambitioner och förutsättningar. Karriären startar inte sällan i en liten förening utanför storstäderna. Och i våra mest tätbefolkade områden minskar ytorna för fotbollsspel. Våra ungdomar drabbas när stödet från samhället minskar.

Vi har en särskild arbetsgrupp för frågor kring land och stad och därigenom engagerar vi oss bland annat i projektet Landsbygdsutveckling.
På landsbygden är våra föreningar ofta "navet" i olika samhällsengagemang. Vår och E.ON:s Energifond ger breddföreningarna möjlighet att få bidrag till att ställa om till alternativa och mindre kostsamma energikällor. Varje år satsar vi miljoner i vår Anläggningsfond, som ger föreningar bidrag till nya eller restaurerade anläggningar.

Idrotten och därmed även fotbollen tappar utövare, inte minst i tonåren. Det är konkurrens om ungdomarna i dag, bland annat från datorer, appar, tv och sociala medier. Därför är det sällsynt viktigt att våra politiker inte bara påpekar att möjlighet att idrotta finns, utan även satsar medel som ger mångdubbelt tillbaka för att undvika framtida hälsoproblem.
Minskat stöd innebär troligen höjda deltagaravgifter och mer ideell kraft och risk för att föräldrar inte har råd med att deras barn idrottar.

Glädjande verkar nu alla partier överens om ökad tid för idrott i skolan, som vi vet både ger bättre skolresultat och hälsa, samt ingång till föreningsidrotten.
Oavsett hur val till riksdag och kommun slutar, så är fotboll och idrott beroende av stödet från stat och kommun och värd mer respekt totalt sett.

Fråga dina politiker kring hur de ser på stödet till idrotten – och gör det innan valet den 14 september!

Karl-Erik