Om svensk ungdomsfotboll

Fotbollen berör många och våra beslut debatteras. Det är bra!
I fredags röstade SvFF:s Representantskap för att distrikts- och föreningsarrangerade cuper och serier, från och med 2017, inte ska kora cup- eller seriesegrare förrän vid 13 års ålder. Beslutet fick uppmärksamhet och vi fick mycket ros, men också en del kritiska röster lyftes fram.

Förbudet, som nu har beslutats, har tidigare varit en rekommendation som funnits länge i svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Varje specialdistriktsförbund har sedan varit suveränt att organisera barn- och ungdomsfotbollen i respektive distrikt. Slopade tabeller och resultatrapporteringar är för övrigt inget unikt, redan idag tillämpar hälften av våra distriktsförbund denna regel med framgång. Det spelas matcher, och barn vinner och barn förlorar matcher. I 18 av 24 distrikt finns regeln till och med 11 år. Det finns alltså i det perspektivet ingen större dramatik i frågan. Det handlar helt enkelt om att anpassa barnidrott efter barnens villkor. Inte efter vuxnas.

Att känna glädje över en vinst i en fotbollsmatch eller att få uppleva att man är duktig är i allra högsta grad något som vi tycker är viktigt. När barnen själva beskriver vad som gör att man börjar och fortsätter med idrott så svarar övervägande delen att man vill vara med sina kompisar och att man får lära sig nya saker. Alla dessa faktorer berör de områden som är grogrunden för att barn ska kunna uppnå det som kallas självbestämmande motivation vilket i sin tur är av betydande art för en positiv upplevelse.

I idrott och fotboll är tävlingsprocessen ständigt närvarande och barn tävlar om vem som kommer först till bollen och vem som skjuter hårdast. Detta ska de fortsätta att göra men på sina egna villkor och utan inblandning av vuxnas värderingar kring tävling. Det är vi vuxna som skapar tabeller och system för hur vi utser vinnare i turneringar, inte barnet.
Att ta bort serietabeller för barn (men verkligen inte ta bort tävlingsmomentet som en match innebär!) borde sända signaler till alla vuxna att resultatet inte ska vara i fokus. För att fler barn ska få positiva minnen och erfarenheter av fotbollen ska fokus ska istället vara på glädjen över att alla får vara med, utveckling och barnens prestation.

Forskningen visar på en mängd anledningar varför man i barnfotboll ska tona ner resultat och istället fokusera på sin egen prestation som individ och som lag.
Med ett alltför stort fokus på resultat finns ett flertal risker, till exempel:

  • Selektion och toppning. De för tillfället bästa får mer uppmärksamhet och speltid.
  • Mer stress och oro. Barn blir rädda för att misslyckas, eftersom det är så viktigt att vinna.
  • Vid motgång riskerar sammanhållningen att minska. Risken finns att barnens upplevda kompetens sjunker och i många fall försämras också barnens självförtroende.

Vi behöver ställa oss frågan om det är viktigare att barnet är bättre än andra än att det fokuserar på sin egen utveckling?

Om vi kan hjälpa våra barn att jämföra sig med sig själv i högre utsträckning kommer det vara enklare att uppleva positiva känslor och tankar kopplade till fotbollen.
Fokus på prestation kännetecknas av:

  • Bättre sammanhållning i laget.
  • Att utvecklas, något som är mer inom barnens kontroll vilket ökar motivationen.
  • Att barn vågar prova och testa saker på planen utan rädsla att misslyckas.
  • Att barns självbestämmande motivation och känsla av kompetens ökar – viktiga faktorer för att skapa ett livslångt intresse för till exempel fotboll.

Svenska Fotbollförbundets grundvärderingar finns att läsa om i Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL). FSLL tar sin utgångspunkt i Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram. I dess riktlinjer för barnidrott står det bland annat att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). Läs Spela, Lek och Lär här.

Det är otroligt positivt att följa det engagemang som finns i frågan och nu ser vi framemot en fin avslutning på säsongen 2015
Vi har fortfarande saker att se framemot. Domarteamet med Jonas Eriksson i spetsen ska döma klubblags – VM i Japan. Lycka till!
Futsallandslaget spelar VM-playoff i Kroatien i nästa vecka och framgångar där leder till VM-slutspel. Lycka till!
Och den 12/12 kl 18.00 är det EM-lottning i Paris. Nu är det dags för lite tur i lottningen...

Karl-Erik