Det stormar i den stora fotbollsvärlden

I onsdags räknade jag mina kontakter i form av missade, mottagna och uppringda samtal samt skickade och mottagna SMS. Det slutade på över 170 aktiviteter! Intresset runt fotbollen och runt den pyramidala skandal som skakar om FIFA är gigantiskt och mina kollegor i de olika europeiska länderna ger samma bild.

Intresset för Europas hållning i dessa frågor har under torsdagen varit precis lika stort. Under en lång följd av år har FIFA kantats av rykten om korruption, mutor, bristande insyn och en kultur som inte är värdig någon organisation. Några enskilda individer har uteslutits ur FIFA genom åren och förbättringar i regelverk har gjorts, men trots det har det inte stått rätt till hos en del fotbollstoppar i världen. Nu kanske, äntligen, finns det tillräckligt med underlag för att straffa de som har skott sig och stoppat fotbollens pengar i egen ficka. Det känns som att myndigheterna har ett bra underlag och att vi kanske kan få stopp på de värsta avarterna. Tyvärr, tror jag, att de oegentligheter som skett också präglas av en kultur av bristande transparens och öppenhet och det krävs ett reningsbad i FIFA som endast kan genomföras på ett förtroendefullt sätt om den sittande presidenten, Joseph S. Blatter ersätts.

Under våren har det funnits tre motkandidater, Michael van Praagh, det holländska fotbollförbundets president, Luis Figo, den förre storspelaren från Portugal samt Prins Ali Bin Hussein, före detta ordförande i Jordaniens fotbollsförbund. Jag har träffat dem alla vid flera tillfällen och det är tre kandidater som är bra. Den senaste tiden har Figo och van Praagh dragit sig tillbaka och nu återstår Prins Ali. Han gör ett gott intryck och skulle bli en utmärkt efterträdare till Blatter.

Kommer Prins Ali att lyckas och varför har Blatter stöd i fotbollsvärlden trots allt som skett runt FIFA?

För en vecka sedan trodde jag inte att Prins Ali skulle ha en chans, men efter det senaste dygnets turbulens har flera länder omprövat sin hållning och tycker att nu är det nog och att det behövs förändring på presidentposten. Om det är tillräckligt för att vinna mot Blatter är osäkert, men möjligheterna är större än tidigare.

Blatter har en stark ställning och mitt samtal med företrädare för ett av världens fattigaste länder, ett afrikanskt land, ger en tydlig vink varför många fortsatt vill att Blatter ska vara president. Många länder har inga sponsorer och inget samhällsstöd. De lever på det stöd de får av FIFA. Blatter är garanten för det stödet och "kan vi verkligen lita på att vi får samma pengar av en ny FIFA-president?" Ja, det kan ni göra, svarade jag. Det kan till och med finnas förutsättningar för att det ska kunna bli ännu bättre. "Vi vet vad vi har och känner oss trygga med det. Dessutom är det som sker runt FIFA ingen stor fråga i vårt land!! Och hur ska vi kunna lita på att det rika Europas kandidater inte är företrädare för det gamla kolonialvälde som tidigare sugit ut vår del av världen?"

Det är således ganska komplext. Det som är en stor medial fråga i vår del av världen är det inte i andra delar av världen. Blatter är många länders trygghet när det gäller resurser till den fotboll som bedrivs och tilliten till den rika västvärlden är begränsad i många avseenden. Det gör att det är svårt för en motkandidat att vinna omröstningen om FIFA-presidentposten.

Nu är det nog, tycker vi, och vi vill verkligen se en ny FIFA-president som kan medverka till förändring och en ny kultur som kan förbättra FIFA:s rykte. Frågan är om tillräckligt många tycker som vi? Jag hoppas det och chansen till förändring finns, men motståndet är svårt och Blatter är omtyckt i många delar av världen. Nu gäller det att ägna all tid inför omröstningen under fredagseftermiddagen till att påverka och skapa trygghet för de som tvivlar på de intentioner som Sverige och många av våra "medspelare" har när det gäller ett nytt ledarskap inom FIFA.

Karl-Erik