Magasinet-krönika och positivt UEFA-beslut idag!

Nedanstående kan du läsa i en krönika i Magasinet Fotboll, vårt utmärkta fotbollsmagasin som just kommit ut med årets sista nummer!

Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell gick till ett sällsynt hårt angrepp på svensk fotboll för ett tag sedan efter en vidrig händelse vid en pojkmatch i Åkersberga och en supporterincident vid derbyt Djurgårdens IF mot Hammarby IF.

Det finns ju ingen normal människa – oavsett om man är med i fotbollen eller inte – som försvarar någon av de här händelserna. Alla tar avstånd!

Men hon gick ett steg längre: hon menade att samhället ska vända fotbollen ryggen, inte ge bidrag (fri tolkning = hon menar nog lokalt aktivitetsstöd) eftersom en negativ manlig kultur anses prägla vår verksamhet.

Då passeras en gräns för vad vi kan acceptera:
För det första finansierar vi 85 % av vår verksamhet själva.
För det andra är vår inställning att stödet bör öka och inte minska från samhället. Det visar sig att fotbollen, och annan idrott, klarar både integration och mångfald bättre än övriga delar samhället.
För det tredje har alla vi vuxna - pappor och mammor, lärare, fritidsledare - ett ansvar att skapa normer kring hur vi uppträder och det är inte enbart en fråga om män eller fotboll.

Fotbollen behöver absolut större mångfald och absolut fler kvinnor i vår verksamhet, både som aktiva ledare, tränare, styrelseledamöter, men också i de fall pappor i familjer eller manliga ledare uppträder på ett oacceptabelt sätt. Vi vill att fler kvinnor engagerar sig mer, och inte mindre.

Vi har massor av tjejer som ledare och vi har en ambition att öka antalet kvinnliga ledare med 10 000 på ett par år. Vi arbetar med vår värdegrund på alla områden, i år speciellt riktat mot mångfald och integration, jämställdhet, funktionsnedsatta och hbtq-acceptans under bl a parollen "Alla är olika – olika är bra".

Våra föreningar gör ett fantastiskt arbete på dessa områden och ska hyllas och inte tas ifrån något stöd. Föreningar och lag kan och ska agera om man har någon eller några med felaktiga perspektiv och som anser sig kunna agera på egen hand utanför fotbollen och föreningars värdegrunder. Vårt föreningsarbete vilar på en stark ideell grund.

Det spelas ca 1300 fotbollsmatcher om dagen i Sverige utslaget på ett helt år. En miljon är aktiva. Varje enskilt fall där våld, hot, misshandel eller allt som inte hör hemma i vår fotboll är ett för mycket. Men sett till omfattningen är det relativt sett få, inte minst om man ser till motsvarande händelser i samhället i stort. Uppmärksamheten när det händer i fotboll jämfört med samhället är enormt. Felaktigheter ska absolut redovisas! Men vardagsvåld har en annan acceptans i paritet till omfattning.

Ett fåtal av våra elitklubbar har problem med enskilda individer som kallar sig supporters men som använder fotbollen i ett slags eget syfte till att hota, skrämma och utöva kriminella handlingar i samband med elitmatcherna. Vi och våra föreningar har inte rätt att agera poliser och vi måste där ha samhällets hjälp för att kunna få bort dem från vår elitfotboll. Kriminalitet ska lagföras av polis oavsett var det sker, och det kan inte lastas föreningarna när enskilda utför kriminella handlingar i samband med matcher.

Våldet i samhället, t ex gängkriminalitet, kostar enorma pengar. Glöm inte att av våra 3 184 föreningar har de allra flesta har en god, genomarbetad, värdegrund som ska motarbeta felaktigheter och främja det goda. Fotboll ger en bra social fostran, alla är välkomna, oavsett plånbok, religiös eller sexuell läggning. Ungdomar lär sig massor i ett lag, man får en fysisk fostran som på sikt minskar även de skenande hälsoriskerna längre upp i åldrarna. Om pengar har betydelse i samhället skulle det vara betydligt dyrare att inte satsa på fotboll och all annan idrott. Idrott är bevisligen ett sätt att motverka all form av ohälsa enligt vedertagen forskning.

Jag anser mig vara representant för den övervägande delen av kloka män som älskar fotboll och som inte ska drabbas av enskilda mäns brister och kriminella handlingar.

Jag läste att Jönköpings kommun funderar på att dra ned på bidragen till SISU Idrottsutbildarna kraftigt, som direkt drabbar föreningarnas värdegrundsarbete. Möjligen är Eva Franchell nöjd, men blir det så försvårar det ytterligare för våra ideellt arbetande föreningar att göra en god samhällsinsats. Fotbollen är en god kraft i vårt samhälle.

Avslutningsvis... Igår vid besök i Jönköping kunde jag få glädjande information från Smålandsidrotten att Jönköpings kommun inte fullföljde sina tankar utan bidragen är oförändrade. Bra!

F17-EM till Sverige

Idag, den 9 december, tilldelades vi för första gången på mycket länge ett ungdomsslutspel av UEFA. 2020 ska U17-EM för tjejer spelas i Sverige. Riktigt kul eftersom detta är ett av våra prioriterade områden i vårt strategiska arbete.
Vi har varit lyckosamma och presenterat ett bra upplägg för UEFA där Halland kommer att stå för större delen av vårt värdskap 2020.
Grattis alla som jobbat hårt för detta!

Trevlig helg till Dig!

Karl-Erik