Medicinska kommittén (MK)

Medicinska kommitténs målsättning är att med medicinsk, fysiologisk och beteendevetenskaplig metodik, byggd på vetenskaplig grund och deltagande i fotbollsrörelsens utbildningsverksamhet, medverka till att höja fotbollens kvalitet.

Vår ambition är att på dessa sidor tillhandahålla diverse information relevant för vårt verksamhetsområde.

I Medicinska kommittén ingår

  • Magnus Forssblad, Stockholm (ordf)
  • Mats Börjesson, Västra Frölunda (vice ordf)
  • Helena Andersson, Stockholm
  • Markus Waldén, Kristianstad
  • Sverker Nilsson, Tvååker
  • Jon Karlsson, Floda
  • Anne Fältström, Jönköping
  • Annica Näsmark, Sundbyberg
  • Matilda Lundblad, Göteborg
  • Joakim Törn (förbundsläkare, sekr)