Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen, foto december 2019.

Karl-Erik Nilsson

Ordförande

Mobil: +46 70-510 28 67
E-post: karl-erik.nilsson@svenskfotboll.se

Jörgen Eriksson

1:e vice ordförande

Mobil: +46 70-636 00 55
E-post: jorgen@investinnorrbotten.se

Lars-Christer Olsson

2:e vice ordförande

Mobil: +46 76 635 41 92
E-post: l.c.olsson@gmail.com

Bert Andersson

Ledamot

Mobil: +46 70-379 14 95
E-post: bert.andersson@afconsult.com

Annika Grälls

Ledamot

Mobil: +46702466429
E-post: annika.gralls@gmail.com

Rose-Marie Frebran

Ledamot

Mobil: +46 73-805 30 07
E-post: rose-marie@frebran.nu

Anette Karhu

Ledamot

Mobil: +46 76-501 71 51
E-post: anette@olff.se

Håkan Sjöstrand

Generalsekreterare / Adjungerad ledamot

Tel: +46 8 735 09 80
Mobil: +46 72 546 41 14
E-post: hakan.sjostrand@svenskfotboll.se

Anders Hübinette

Chefsjurist / Adjungerad ledamot

Tel: +46 8 735 95 42
E-post: anders.hubinette@svenskfotboll.se