Helena Taube Rehnmark

Marknads-och Försäljningschef/Head of Marketing and Sales.

Mobil: +46 76 696 99 79
E-post: helena.taube.rehnmark@svenskfotboll.se