Juridik och säkerhet

Anders Hübinette

Chef Juridik och Säkerhet/Head of Legal and Security

Tel: +46 8 735 95 42
E-post: anders.hubinette@svenskfotboll.se

Tobias Tibell

Förbundsjurist/Legal Counsel

Tel: +46 8 735 95 11
Mobil: +46 76 109 10 60
E-post: tobias.tibell@svenskfotboll.se

Martin Fredman

Säkerhetschef/Head of Security

Tel: +46 8 735 95 76
Mobil: +46 70 230 83 58
E-post: martin.fredman@svenskfotboll.se

Helena Bohman

Administratör/Administrator

Tel: +46 8 735 09 78
Fax: + 46 8 27 94 05
E-post: helena.bohman@svenskfotboll.se

Per Eliasson

Chef Matchdelegater/Head of Delegates

Mobil: +46 70 556 66 05
E-post: per.eliasson@svenskfotboll.se

Bartosz Petryk

Arkivarie/Archivist

E-post: arkiv@svenskfotboll.se

Madeleine Badelt

Förenings- och säkerhetshandläggare / Clubs and security administrator

Tel: +46 8 735 95 07
Mobil: +46 72 223 93 08
E-post: Madeleine.Badelt@svenskfotboll.se

Carl-Mikael Grenninger

Förbundsjurist

Tel: +46 8 735 09 73
Mobil: +46 72 212 77 03
E-post: Carl-Mikael.Grenninger@svenskfotboll.se

Johan Claesson

Integrity Officer

Tel: +46 8 735 95 53
Mobil: +46 70 595 18 53
E-post: johan.claesson@svenskfotboll.se