Strategi och Innovation

Daniel Johnson

Avdelningschef Strategi och Innovation / Head of Strategy and Innovation (Föräldraledig)

Tel: +46 8 735 09 59
E-post: daniel.johnson@svenskfotboll.se

Milou Werth

Verksamhetsutvecklare / Regional developer

E-post: milou.werth@svenskfotboll.se