Strategi och Innovation

Daniel Johnson

Avdelningschef Strategi och Innovation / Head of Strategy and Innovation (Föräldraledig)

Tel: +46 8 735 09 59
E-post: daniel.johnson@svenskfotboll.se