Övergångar

Direktnummer: 08-735 95 80 (fax: 08-735 09 01)
Telefontider: 09:00-11:00 och 13:00-15:00
e-post: spelarovergangar@svenskfotboll.se

Nationella- och internationella övergångar

Se FIFAS regulations on the status and transfer of players (PDF-dokument, )

SvFF:s Representationsbestämmelser (PDF-dokument, 295 kB)

Registreringar

Rutiner för spelarregistret (PDF-dokument, 54 kB)
Registreringsintyg
information om registrering för fotbollsspelare
Registreringsintyg-ungdom (PDF-dokument, 105 kB)
Registrering av asylsökande (PDF-dokument, 110 kB)Registrering av asylsökande- Futsal (PDF-dokument, 110 kB)Elektronisk övergång (ELÖ)

Föreskrifter Elektronisk övergång (PDF-dokument, 87 kB)

Manual elektronisk övergång (PDF-dokument, 4,9 MB)

Spelarens godkännande av elektronisk övergång (PDF-dokument, 164 kB)

Spelarens överklagan av elektronisk övergång (PDF-dokument, 125 kB)

Information om handläggning - elektronisk internationell övergång (PDF-dokument, 191 kB)

Spelaravtal engelska (obs endast översättning av vilkoren i SvFFs standardavtal) (PDF-dokument, 227 kB)

Nedanstående föreskrifter träder i kraft den 8 januari 2016:

Föreskrifter för elektronisk övergångsanmälan (ELÖ) av spelare (PDF-dokument, 94 kB)

Sammanställning avgifter (PDF-dokument, 31 kB)

Folksam

Spelarförsäkring hos Folksam

Försäkringsinformation (PDF-dokument, 13 kB) Anmälan av idrottsskada till Folksam

Tävlingsavdelningen

Övrig information gällande Tävlingsavdelningen, såsom årsplaner, seriesammansättningar, blanketter och tävlingsbestämmelser hittar du här

Övergångsanmälan - Express

Förbundsstyrelsen har beslutat att kostnaden för en expressövergång är 5000 kr fr.o.m. den 1 januari 2013, under förutsättning att alla handlingar är klara.

För ändamålet används övergångsblanketter i en speciell färg (gul för såväl nationell- som internationell övergång), som kan köpas från SvFF, mot postförskott (var noga vid beställning, att ange om det gäller nationell- eller internationell blankett) eller via distriktsförbundet.
Endast denna speciella gula blankett får användas för denna typ av snabbehandling.
För att en övergång ska kunna genomföras på en dag ska övergångsblanketten vara oss tillhanda under våra ordinarie och officiella öppettider.

De "gamla" övergångsblanketterna har samma pris som tidigare och behandlas på sedvanligt sätt d.v.s. övergångstiden är minimum 7 dagar.