Säkerhet

SvFFSvenska Fotbollförbundet arbetar ständigt, tillsammans med andra aktörer, med frågor som rör olika säkerhetsaspekter inom svensk fotboll.
Här kan du ta del av information som rör detta arbete.
Se navigationen i vänsterkolumnen.