Matchfixning - SvFF:s regler

I 3 kap. 27 § i Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser regleras följande:

27 § Vadhållning på egen match

Spelare, ledare, domare eller annan som kan påverka resultatet av en match eller delmoment under en match, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av matchen eller annat förhållande rörande matchen av vad slag det vara må, t.ex. men inte begränsat till utgången av matchen eller olika tävlingsmoment under matchen såsom frisparkar, hörnor, straffsparkar, varning eller utvisning av spelare.

Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till sådan manipulation som angetts ovan oavsett om personen själv eller genom ombud ingått vadhållning.

Om en spelare, ledare, domare eller annan som kan påverka resultatet av en match eller delmoment under en match blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning eller annan manipulation på angivet sätt är personen skyldig att omgående underrätta SvFF om detta.

Den som medverkar eller försöker medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler får förbjudas tillträde till matcharena under viss tid eller all framtid.

SvFF:s Tävlingsbestämmer i sin helhet hittar du på svenskfotboll.se/regelverk