Riksombud

Riksombudet är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att för SvFF:s räkning bland annat föra talan i Disciplinnämnden om till exempel en spelare begått en förseelse som inte uppmärksammats av domarteamet eller eventuella ordningsstörningar som kan föranleda bestraffning.

Inom ramen för detta arbete ingår att granska och avgöra ifall rapporterade händelser ifrån en matchdelegat eller säkerhetsdelegat ska anmälas till Disciplinnämnden. Riksombudet har, i förhållande till matchdelegaten och säkerhetsdelegaten, ensam beslutanderätten om en förening ska anmälas till bestraffning hos Disciplinnämnden.

Vidare ska Riksombudet hålla löpande kontakt med berörda föreningar och matchdelegater i syfte att säkra och utveckla det ordnings- och säkerhetsfrämjande arbetet inom svensk fotboll.