Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen är utsedd av Svenska Fotbollförbundets styrelse som även har fastställt gruppens uppdrag.

Säkerhetsgruppen

Lennart Petersson, Nacka, ordförande
Göran Rickmer, Stockholm
Stefan Johannesson, Täby
Ola Rydén, SEF, Växjö
Mats Enquist, SEF, Uppsala
Heléne Fors, EFD, Solna
Christine Skogsberg, Solna
Anders Sigurdson, säkerhetschef SvFF

Till gruppen adjungeras Bert Andersson (FS) med särskilt ansvar när det gäller utvecklingen av matchdelegatverksamheten.

Bert Andersson är utsedd till Förbundsstyrelsens rapportör.

Säkerhetsgruppens uppdrag

  • Rådgivande till SvFF:s generalskreterare och Förbundsstyrelsen i säkerhetsfrågor.
  • Följa delegatverksamheten och föreslå utvecklingsinsatser.
  • Föreslå kriterier för match- och säkerhetsdelegater.
  • Följa upp tillämpningen av säkerhetsbestämmelserna.
  • Göra säsongsanalys av säkerhetsarbetet inför kommande års arbete med Tävlingsbestämmelserna och de Särskilda Tävlingsbestämmelserna.
  • Göra analys av SEF:s och SvFF:s rollfördelning i säkerhetsarbetet.
  • Föreslå eventuella åtgärder i arbetet.

Nyhetsartiklar från svenskfotboll.se och fogis.se