Fokusområden 2015

Säkerhetsgruppens prioriterade arbetsuppgifter 2015 är:

  • Åtgärder gällande illegal pyroteknik
  • Legal pyroteknik
  • Huliganismen
  • Supporterkontakt
  • Myndighetskontakter