Pyroteknik

Svenska Fotbollförbundet medverkar genom Säkerhetsgruppen i samarbetet kring en nationell strategi för pyroteknik.

Samverkansparter – Nationell strategi pyroteknik

 • Svenska Fotbollförbundet – Föreningen Svensk elitfotboll
 • Svenska Ishockeyförbundet - Svenska Hockeyligan
 • Svenska Bandyförbundet
 • Rikpolisstyrelsen (RPS)
 • Rikskriminalpolisen (RKP)
 • Åklagarmyndigheten
 • Polismyndigheten i Stockholms, Västra Götalands samt Skåne län.
 • Räddningstjänsten

Adjungerade

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Pyroteknik - handlingsplan nationell strategi

Det pågår ett arbete där de ovan listade samverkansparterna försöker komma fram till en gemensam nationell strategi för pyroteknik.
Detta arbete sker i samverkan med Svenska Fotbolssupporterunionen (SFSU).

Försökstest Nationalarenan Friends Arena September 2013

 • Mätning utfördes avseende nitrat/nitrit, vätreklorid, strontium och magnesium
 • Tre typer av pyroteknik: bengaler, nödbloss och inomhusbengaler
 • Samtliga försök filmades
 • Resultaten av försöken bearbetas av forskare vid Örebro Universitet.

Förslag på fortsatta försök

 • Steg1: Utvärdera vilken typ av pyroteknik som påträffas på arenrona och undersöka den svenska och den internationella marknaden.
 • Steg 2: Utföra volymbegränsad provtagning och kemanalys på utvald pyroteknik.