Alla är olika, olika är bra

UEFA och svensk fotboll har numera strängare påföljder för föreningar, supportrar, ledare och spelare som uttrycker diskriminerande, kränkande, främlingsfientliga och rasistiska åsikter. För att stärka detta arbete gjordes ett uttalande av SvFF:s Ordförandekonferens 2014, "Enad front mot rasism". Där uttrycker svensk fotboll hur vi ska bedriva kampen mot rasism. En av de nio punkterna handlar om att hjälpa föreningar att skapa handlingsplaner för att skapa en kultur för fotboll för alla och allas lika värde, fri från diskriminiering, kränkningar, främlingsfientlighet och rasism.

Alla är olika, olika är bra

Samtidigt som svensk fotboll manifesterar vår avsky för rasistiska yttringar, så måste vi bedriva ett förebyggande arbete och ständigt föra diskussionen om etik och moral. Vi måste få alla inom och utanför fotbollen att förstå att en fotboll för alla där alla är lika mycket värda betyder en bättre fotbollsmiljö. Alla är olika, olika är bra!

Syftet med projektet är att sätta fokus på allas rätt att vara med och allas lika värde, och att svensk fotboll visar en enad front mot diskriminitering, kränkningar, främlingsfientlighet och rasism. Att i ord och handling beivra rasism, sätta en gräns för rasism och förebygga rasism. Vi ska göra 2015 till ett år då vi manifesterar detta. Svensk fotboll måste ständigt bedriva ett långsiktigt värdegrundarbete.

Målen är att:

  • svensk fotboll under 2015 minskar diskriminering, kränkningar och rasistiska yttringar i samband med matcher.
  • under 2015 skapa en större mångfald och inkludering inom svensk fotboll, dvs en större variation i kön, ålder, etnicitet mm, och fler som känner sig delaktiga och välkomna i beslut och verksamhet.
  • under 2015 nå 100 % av elitklubbarna och minst 50 % av breddklubbarna med budskapet om att "alla är olika, olika är bra".

Vägen från Visingsö


Ronjabollen

Se även detta reportage från Magasinet Fotboll.

Domare i Hälsingland

Se även detta reportage från Magasinet Fotboll.

Kvällsfotboll i Hallonbergen


Jawad Ali Husseini


Fornåsa - Land och stad

IFK Trollhättan - fotbollssluss för nyanlända