Football of Hope

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Barncancerfonden bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Barncancerfondens kärnvärden är hopp, mod och ansvar.

Hopp - Barncancerfondens sprider hopp till varandra och vår omvärld.

Mod - Barncancerfondens visar mod genom att se verkligheten som den är.

Ansvar - Barncancerfondens tar ansvar för barnen och familjerna.

Barncancerfonden samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn och arbetar för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer.

För att på bästa sätt nå ändamålen arbetar Barncancerfonden inom tre olika områden:

Forskning och utbildning

Barncancerfonden stöder forskning som har relevans för barncancer och har som syfte att komma barnet tillgodo. Tre oberoende forskningsnämnder avgör vilka forskningsprojekt som ska stödjas.

Råd och stöd

Barncancerfonden bidrar till utveckling av barncancervården för att stödja barnet och dess omgivning under och efter behandling.

Information

Barncancerfonden bedriver informationsverksamhet om barncancer i syfte att öka öka förståelsen för barnets livssituation.

Det svenska damlandslaget har samarbetat med Barncancerfonden under parollen Football of Hope. Olika aktiviteter har genomförts för att samla in pengar till fondens arbete och forskning. Football of Hope är ett samarbete mellan Svenska Fotbollsförbundet, Damlandslaget och Barncancerfonden som tillsammans tar kampen och kämpar för livet.

Football of hope

Tillsammans har Barncancerfonden och Svenska Fotbollförbundet tagit fram ett blå/gult armband med ett hjärta. Hålet i hjärtat har ett starkt symboliskt värde. Det kan stå för saknad och sorg men också för kärlek och glädje. Hjärtat är i nickelfri metall och sitter på två silikonarmband. Köp det via länken nedan.

Silverhjärtat, blågult armband