SvFF och E.ON - Energifonden - Energi till svensk fotboll

EnergifondenI januari 2011 lanserades Energifonden. Fonden är ett samarbete mellan SvFF och E.ON för att hjälpa fotbollsklubbar i hela landet att ställa om till mer hållbar energiförbrukning. Energifonden ska, för att minska elberoendet, uppmuntra omställning från direktel till alternativa energikällor och energibesparande åtgärder hos de landsbygdsföreningar på orter med mindre än 3000 invånare som äger och/eller driver egna fotbollsanläggningar.

Varje dag använder människor och företag energi, men mycket förbrukas i onödan. Genom Energifonden bistår E.ON med kunskap om och medel till investeringar som ger effektiv och hållbar energiförbrukning. Energikostnaderna uppskattas utgöra en tredjedel av driftskostnaderna och det är en utmaning att få ekonomin att gå ihop. Klubbarna leds av eldsjälar och det ideella engagemanget uppgår ofta till runt tusen arbetstimmar per år. Klubbarna är också en förlängning av familjen och skapar sammanhållning på bygden. Många aktiviteter ligger utanför fotbollsäsongen och till anläggningarna knyts många på bygden, oberoende av ålder och förmåga att sparka på en boll.

Att ha fungerande och energieffektiva lokaler att vistas i betyder mycket för alla på orten. Det gör att samhörigheten och möjligheten till en aktiv och hälsosam fritid kan bestå. Tillsammans verkar vi för att all energi ska göra nytta och att fotbollsklubbarna ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete med att samla bygden.