Gatans Lag – Hemlös men inte hopplös

Gatans Lag är sedan hösten 2012 medlem i SvFF. Gatans Lag är en fotbollsförening som består av människor som lever i hemlöshet och missbruk.
Målsättningen för Gatans Lag är att besegra hemlöshet, missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap genom fotboll.

Spelarna har en möjlighet att finna gemenskap och glädje tillsammans på fotbollsplanen, utom några krav annat än att de måste vara nyktra och drogfria under träning. För många är detta den enda fasta punkten i tillvaron där de känner delaktighet. Gatans Lag ger möjlighet till fotbollsträningar för att motivera och ge kraft till deltagarna att själva förändra sin levnadssituation. Höjdpunkten varje år är Fotbolls-VM (Homeless World Cup) för hemlösa, vilket stödjs av UEFA.

Nästan alla individer upplever att de fått en ny motivation i livet och de flesta av dessa återupptar eller utvecklar nya sociala relationer. Nästan en tredjedel tar tag i sin drogsituation och sitt missbruk och ännu fler förbättrade sin boendesituation. Det är svårt att sköta sin träning om man samtidigt använder droger. De flesta träningstider ligger på helgkvällar, allt för att sysselsätta fotbollsspelarna under de mest kritiska timmarna på dygnet.

Många av tränarna i Gatans Lag har själva ett missbruk som bakgrund och känner mycket väl till den situation spelarna befinner sig i. Fotbollen har många gånger hjälpt dem att bli drogfria och finna en ny gemenskap och de vill på detta sätt i sin tur kunna hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation som de själva varit i.

Pia Sundhage och Henrik Larsson är stolt ambassadör av Gatans Lag. För SvFF är det viktigt att ge en bild av den verklighet många lever i och strävar efter att synliggöra deras verksamhet. I utbyte kan SvFF kompetensutvecklas i utanförskapsfrågor.

"Kan jag bidra till att EN människa vill förändra sin livssituation så är det värt det." - Henrik Larsson