Svenska Fotbollförbundets Fotbollsskadefond

Kriterier för Fotbollsskadefonden

Fonden är avsedd för:
- Landslagsaktuella spelare under 22 år
- Yngre lovande domare
Ansökan ska göras via:
- Ansvarig förbundskapten som ska inhämta yttrande från ansvarig landslagsläkare.
- Domarutskottets sekreterare
Med ansökan ska följa:
- Läkarintyg innehållande diagnos
- Föreslagen operation
- Beräknad operationskostnad
- Uppgift om väntetid för operation i sökandes landsting
Belopp som beviljas ska vara max 75% av styrkt kostnad för behandling. Högsta ersättningsbelopp är 30 000:-. Efterbehandling eller eventuell rehabiliteringsvård är inte ersättningsgrundande. Ersättning betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitto eller faktura som styrker den faktiska kostnaden.
Ansökan skickas till SvFFs Medicinska utskott, Box 1216, 171 23 Solna.

För mer information kontakta Johan Fallby (sekr. Medicinska utskottet)