Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 24 november 2009

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 24 november 2009 fattat beslut i följande ärende: IFK Göteborg

Bestraffningsärende nr 24805 - 2009 och 24809 - 2009

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den 24 november 2009 behandlat följande anmälan.
I samband med matchen IFK Göteborg - AIK som spelades den 1 november 2009 i Allsvenskan och matchen AIK - IFK Göteborg som spelades den 7 november 2009 i Svenska cupen har matchdelegaten Bertil Lindgren riktat två anmälningar mot IFK Göteborg i enlighet med SvFF:s tävlingsbestämmelser 6 kap. 2-3 §§ och 14 kap. 2§ Riksidrottsförbundets stadgar.

- - - - -

I anmälan gällande matchen IFK Göteborg - AIK som spelades den 1 november 2009 skriver matchdelegat Bertil Lindgren att det under matchen kastades in småsaker som snusdosor, tändare och mynt. I samband med inmarsch antändes ca 30st bengaler. Under line-up antändes en kraftig smällare. I matchminut 1 detonerade en smällare 1 meter från AIK:s målvakt. Under matchen antändes 4st bengaler och 1st smällare.

I anmälan gällande matchen AIK - IFK Göteborg som spelades den 7 november 2009 skriver matchdelegat Bertil Lindgren att det i samband med matchen antändes 11 st knallskott. Provokationer förekom mellan delar av Göteborgs supportrar och sittplatspublik på västra läktaren.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller kastat in föremål in på spelplanen eller kastat in föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Disciplinnämnden lägger matchdelegatens anmälan till grund för sin bedömning.

Av utredningen framgår att pyroteknik använts och att ordningsstörning mellan supportergruppen förekommit som är oacceptabelt. För detta ansvarar IFK Göteborg. Vid påföljdens bestämmande beaktar Disciplinnämnden till viss del i mildrande riktning det säkerhetsarbete IFK Göteborg lagt ner i samband med matchen den 7 november 2009.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga IFK Göteborg böter om 75 000 kr som är en gemensam påföljd i ärende 24805-2009 och 24809-2009.

Beloppet ska inbetalas senast den 3 januari 2010 på SvFF:s plusgiro
4633-4.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus , 114 73 Stockholm, senast den 28 december 2009.