Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 24 november 2009

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 24 november 2009 fattat beslut i följande ärende: AIK

Bestraffningsärende nr 24806 - 2009 och 24808 - 2009

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den 24 november 2009 behandlat följande anmälan.
I samband med matchen IFK Göteborg - AIK som spelades den 1 november 2009 i Allsvenskan och matchen AIK - IFK Göteborg som spelades den 7 november 2009 i Svenska cupen har matchdelegaten Bertil Lindgren riktat två anmälningar mot AIK Fotboll AB i enlighet med SvFF:s tävlingsbestämmelser 6 kap. 2-3 §§ och 14 kap. 2§ Riksidrottsförbundets stadgar.

- - - - -

I anmälan gällande matchen IFK Göteborg - AIK som spelades den 1 november 2009 skriver matchdelegat Bertil Lindgren att det under matchen kastades in småsaker som snusdosor, tändare och mynt. Under matchen antändes ett flertal bengaler och smällare. I samband med matchslutet sker en planinvasion från supporterläktaren och ca 1500 personer befinner sig på spelplanen.

I anmälan gällande matchen AIK - IFK Göteborg som spelades den 7 november 2009 skriver matchdelegat Bertil Lindgren att det i samband med matchslut antändes 4 st fyrverkeritårtor på AIK:s supporterläktare.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller kastat in föremål in på spelplanen eller kastat in föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

I ärendet är utrett att händelseförloppen varit i enlighet med matchdelegatens beskrivning. Detta innebär att AIK ska ställas till ansvar för att föreningens supportrar antänt ett flertal bengaler och ett knallskott den 1 november 2009 och fyra s.k. fyrverkeritårtor den 7 november 2009. I frågan där supportrar tagit sig in på planen har i tidigare beslut Disciplinnämnden visat viss förståelse för dessa glädjeyttringar i samband med serieseger, förutsatt att ingen från säkerhetssynpunkt oacceptabel situation uppkommit. I detta fall tar Disciplinnämnden hänsyn till att ingen olycka, våldsinslag eller ofredande inträffat. Emellertid innebär publikstormningar av ifrågavarande okontrollerbara slag alltid att spelare, funktionärer och åskådare exponeras för risk för våld, ofredande och olyckor. Detta beaktar Disciplinnämnden till viss del vid straffmätningen i förevarande fall.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga AIK Fotboll AB böter om 85 000 kr som är en gemensam påföljd i ärende 24806-2009 och 24808-2009.

Beloppet ska inbetalas senast den 3 januari 2010 på SvFF:s plusgiro
4633-4.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus , 114 73 Stockholm, med hänsyn till mellankommande helg, senast den 28 december 2009.