Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 29 oktober 2009

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 29 oktober 2009 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Patrik Haginge, Djurgården
Rapporterad händelse: grov förseelse
Match: Djurgården - Örgryte Allsvenskan, 24/10
Beslut: Föranleder inte något straff utöver
den automatiska avstängningen enligt
tävlingsbestämmelserna

Anmäld part: Hrvoje Milic, Djurgården
Rapporterad händelse: grov förseelse
Match: Djurgården - Örgryte Allsvenskan 24/10
Beslut: avstängning 2009-11-01
Motivering: Hrvoje Milic satsning är kraftfull och äventyrar motspelarens säkerhet.