Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 1 mars 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 1 mars 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: GAIS
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: GAIS – Qvising FIF, träningsmatch, 5/2
Beslut: 25.000:-

Bestraffningsärenden

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: antändande och inkastande av pyroteknik
Beslut: 25.000:-

Beslut
Domare Magnus Ahlsén skriver i sin anmälan att det strax innan matchstart, på IFK Norrköping FK:s supportersektion, antändes 3-5 bengaler.

I matchens 71:a minut kastades ett knallskott in på planen som landar i närheten av en Åtvidabergspelare. Domaren fick i samband med detta göra ett tillfälligt avbrott i matchen.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller kastat föremål som inneburit fara för personskada, åläggas påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga IFK Norrköping FK böter om 25 000 kr som följd av ovan
redovisade händelser.