Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 14 december 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 14 december 2010 fattat beslut i följande ärende:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Djurgården
Rapporterad händelse: inkastande av föremål samt antändande av pyroteknik
Match: Djurgården – Halmstads BK, AH, 7/11
Beslut: 25.000:-

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Hammarby – Helsingborgs IF, SvC, 13/11
Beslut: 15.000:-

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Hammarby
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Hammarby – Helsingborgs IF, SvC, 13/11

Beslut
Matchdelegat Stefan Winqvist skriver i sin anmälan att det i samband med inmarsch och line-up antändes ca 15 bengaler, 2 knallskott, 1 mindre raket samt 8 blixtbengaler. Av de 8 blixtbengalerna kastades 3 in på planen. Dessa landade inte i närheten av någon.

Vidare antändes i matchens 38:e minut en mindre rökfackla och i inledningen av andra halvlek ytterligare ett okänt antal rökfacklor med grön färg samt ca 15 bengaler. Mellan den 48:e-50:e matchminuten antändes 2 bengaler och 2 knallskott. Slutligen antändes, vid matchens slut, 1 bengal och 1 blixtbengal varav den senare kastades in på plan. Ingen skada rapporterades.

Samtlig pyroteknik antändes av Hammarbys supportrar.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

att ålägga Hammarby böter om 50 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik samt supporter som tar sig in på planen
Match: Helsingborgs IF – Kalmar FF, AH, 7/11

Beslut
Matchdelegat Cristel Brorsson skriver i sin anmälan att det 5 minuter innan inmarsch antändes en rökpjäs. I samband med inmarschen antändes 6 bengaler varav en kastades in på planen. Den landade inte i närheten av någon och togs bort av en publikvärd. Utöver detta antändes ytterligare 2 bengaler, även dessa i samband med inmarschen. Ca 5 minuter efter matchens slut antändes 3 bengaler och en rökpjäs varav den senare kastades in på planen. Rökpjäsen landade bakom raden av poliser som vid detta tillfälle ställt sig framför Helsingborgs IF:s supportersektioner. Inga skador rapporterades.
Samtlig pyroteknik antändes på Helsingborgs IF:s supportersektioner.

Cristel Brorsson har vidare angett att en Helsingborgssupporter tog sig in på planen i samband med matchens slut.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, olovligen beträtt spelplanen, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Disciplinnämnden har vid bestämmande av påföljden för i den del som avser det olovliga beträdandet av planen beaktat Helsingborgs IF:s resoluta ingripande i samband med att supportern tog sig in på planen vid matchens slut.

Disciplinnämnden beslutar

att ålägga Helsingborgs IF böter om 30 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.