Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 17 september 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam den 17 september 2010 fattat beslut i följande ärende:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Nils-Eric Johansson, AIK
Rapporterad händelse: grov förseelse
Match: Trelleborgs FF – AIK, AH, 11/9
Beslut: avstängning den 22 september 2010
Motivering:
"Vårdslöst spel som äventyrar motståndarens säkerhet".