Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 18 juni 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam den 18 juni 2010 fattat beslut i följande ärende:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Sebastian Johansson, Örgryte
Rapporterad händelse: grov förseelse
Match: Örgryte – FC Trollhättan, SE, 12/6
Beslut: avstängning den 21 juni 2010
Motivering: "Våldsamt och obehärskat uppträdande mot motståndare"