Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 24 maj 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam den 24 maj 2010 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Elin Sandgren, Jitex BK
Rapporterad händelse: grov förseelse
Match: Jitex BK – Kristianstads DFF, DA, 16/5
Beslut: avstängd den 26 maj 2010