Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 9 november 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 9 november 2010 fattat beslut i följande ärende:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Trelleborgs FF
Rapporterad händelse: säkerhetsansvarig saknades vid för- och eftermötet
Match: Åtvidabergs FF – Trelleborgs FF, AH, 28/9
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Örgryte
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Hammarby - Örgryte, SE, 23/10
Beslut: 15.000:-

Bestraffningsärenden

Anmäld part: AIK
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik samt otillbörligt uppträdande av supportrar
Match: Djurgården – AIK, AH, 3/10

Anmäld part: AIK
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: AIK Gefle IF FF, AH, 16/10

Beslut
Djurgården – AIK

Matchdelegat Lennart Vestervall anmäler att det före och under matchen antändes sammanlagt ca 13 knallskott, 22 blink/blixttbengaler, 5-6 rökfacklor, 2 raketer och 30 bengaler på AIK:s supportersektion på den norra läktaren. Utöver detta eldades en Djurgårdsflagga upp.

Matchdelegaten anmäler vidare att det i samband med Djurgårdens kvitteringsmål och att Djurgårdens målvakt, Pa Dembo Touray, gjorde en provokativ, "hyschande", gest mot AIK-supportrarna, kastades in föremål och öl mot Touray. Supportrar skakade även staketet och grindar som ledde in mot planen och polis fick ställa sig nedanför den norra sektionen. En supporter lyckades få tag i en brandsläckare och tömde dess innehåll över polis/brandvakter.

AIK – Gefle IF FF

Matchdelegat Hans Larsson anmäler att det före och under matchen antändes sammanlagt 17-20 bengaler och 2 lysfacklor/bengaler med kraftig rök och låga på AIK:s supportersektion på den norra läktaren.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är därtill skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken.

AIK framhåller i sitt yttrande att man fått tips om och funnit ett utrymme på Råsunda, där det finns möjlighet att gömma pyrotekniska pjäser. En inspektion på plats visar, enligt AIK:s yttrande, att utrymmet arrangerats så att det varit möjligt att ta sig in och ut ur detta. Det är därigenom möjligt att gömma pyrotekniska pjäser före matchdagarna i detta utrymme. Dessa uppgifter har bekräftats av Lars Claesson, representant från Råsunda Fotbollsstadion. Disciplinnämndens samlade bedömning är att då det enl. 3 kap. 6 § i SvFF:s tävlingsbestämmelser inte är tillåtet att avfyra raketer eller antända pyrotekniska pjäser skall dessa händelser ligga till grund för bedömning av påföljden. Emellertid finner Disciplinnämnden att den av AIK påvisade möjligheten att gömma pyroteknik för att undandra sig avslöjande vid visitering skall vägas in vid bestämningen av påföljden.

Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller kastat in föremål in på spelplanen eller kastat in föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga AIK böter om 80 000 kr som är en gemensam påföljd i
bestraffningsärendena nr 28881–2010 och 28960–2010.