Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 11 oktober 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 11 oktober 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Assyriska FF
Rapporterad händelse: inkastande av föremål och bristande arrangemangsansvar
Match: Assyriska FF – Ängelholms FF, Superettan, 4/9
Beslut: 10.000:-

Anmäld part: Västerås SK FK
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: Västerås SK FK – Östers IF, Superettan, 28/8
Beslut: utan åtgärd

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: IFK Göteborg – Kalmar FF, Svenska Cupen herrar, 14/9
Beslut: utan åtgärd

Bestraffningsärenden

Anmäld part: AIK
Match: AIK – Djurgården, Allsvenskan, 19/9

Anmäld part: AIK
Match: AIK – Malmö FF, Allsvenskan, 12/6

Beslut

Matchdelegat Christian Welander och domare Jonas Eriksson har anfört i huvudsak följande beträffande matchen den 19 september 2011. I andra halvleks första minut antändes minst 50 bengaler av åskådare placerade på norra läktaren. Bengalerna kastades inte in utan togs ner eller släpptes på marken efter att de brunnit ut. Rökutvecklingen föranledde ett speluppehåll i cirka fem minuter.

AIK har i denna del anfört i huvudsak följande. AIK lade inför och under matchen ner ett stort arbete för att garantera säkerheten. I början av andra halvlek fick AIK vetskap om att bengaler skulle antändas. Polisen fattade dock beslut om att ingen fick ingripa mot bengalerna eftersom detta skulle kunna leda till ett våldsamt upprop. Polisen ansåg efter matchen att AIK hade genomfört säkerhetsarbetet på ett bra sätt. Det stora säkerhetsarbete som AIK lagt ner på matchen bör innebära att bötessumman reduceras.

Matchdelegat Göran Lundberg och domare Martin Hansson har anfört i huvudsak följande beträffande matchen den 12 juni 2011. Efter cirka trettio minuters spel skanderar publiken på Norra stå "Martin Hansson är en hora, hora, hora" ett antal gånger.
AIK har yttrat sig även i denna del och hävdat att de ramsor publiken haft ett annat innehåll.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, olovligen beträtt spelplanen, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Av utredningen framgår att pyroteknik använts på det sätt anmälarna uppgett. Disciplinnämnden finner därför att AIK med stöd av 3 kap. 6 § i SvFF:s tävlingsbestämmelser ska åläggas påföljd. Vid påföljdens bestämmande beaktar Disciplinnämnden det antal bengaler som har antänds. Det saknas tillräckliga skäl att sätta ner bötessumman.

Disciplinnämnden finner det vidare utrett att AIK-klacken ropat tillmälen mot Martin Hansson på det sätt som anmälarna uppgett. Bestämmelsen i 3 kap 8 § SvFF:s tävlingsbestämmelser avser diskriminerande företeelser, bl. a. kränkande angrepp mot domare. För att ett sådant angrepp ska omfattas av bestämmelsen krävs att kränkningen är sådan till sin till karaktär att den på objektiva grunder framstår som en personlig förnedring. Det krävs också att kränkningen framställs med viss intensitet. Sådana angrepp som framstår som opinionsyttringar, kritik eller ringaktning av domarens sätt att fullgöra sitt uppdrag omfattas inte av bestämmelsen.

Enligt Disciplinnämndens mening har de nu anmälda angreppen inte framställts med sådan intensitet att de träffas av ifrågavarande bestämmelser. Anmälan lämnas alltså utan bifall i denna del.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga AIK böter om 50 000 kr på grund av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: Djurgården
Match: AIK – Djurgården, Allsvenskan, 19/9

Beslut

Matchdelegat Christian Welander och domare Jonas Eriksson har anfört i huvudsak följande. I första halvleks elfte minut antänds en bengal på nedre delen av bortaklackens sektion. I den tolfte minuten antändes ytterligare en bengal från samma läktarsektion. I andra halvleks första minut antändes minst 50 bengaler av åskådare placerade på den södra läktaren. Rökutvecklingen föranledde ett speluppehåll i cirka fem minuter. Under detta speluppehåll briserade tre eller fyra knallskott från samma läktardel.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, olovligen beträtt spelplanen, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Av utredningen framgår att pyroteknik använts på det sätt anmälarna uppgett. Disciplinnämnden finner därför att Djurgården med stöd av 3 kap. 6 § i SvFF:s tävlingsbestämmelser ska åläggas påföljd. Vid påföljdens bestämmande beaktar Disciplinnämnden det antal bengaler som har antänds.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Djurgårdens Elitfotboll AB böter om 55 000 kr på grund av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar
Match: Halmstads BK – Helsingborgs IF, Allsvenskan, 24/4
Beslut: utan bifall