Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 17 augusti 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 17 augusti 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Razak Omotoyossi, Syrianska FC
Rapporterad händelse: olämpligt uppträdande
Match: Syrianska FC – Helsingborgs IF, Allsvenskan, 7/8
Beslut: avstängning under tiden fr.o.m. den 21 augusti 2011 t.o.m. den 28 augusti 2011
Motivering: "Olämpligt uppträdande mot funktionär."

Anmäld part: Ahmet Özdemirok, Syrianska FC
Rapporterad händelse: grov förseelse
Match: Syrianska FC – Helsingborgs IF, Allsvenskan, 7/8
Beslut: avstängning under tiden fr.o.m. den 21 augusti 2011 t.o.m. den 28 augusti 2011
Motivering: "Özdemiroks agerande äventyrar motspelarens säkerhet genom sitt vårdslösa spel."

Anmäld part: Djurgården
Match: Djurgården – Malmö FF, Allsvenskan, 15/4

Beslut
Domare Martin Hansson anmäler att det i slutet av första halvlek kastades in en petflaska och några mynt mot den assisterande domaren. Vidare kastades en tejpboll, en tejprulle och ett flertal mynt mot den assisterande domaren i matchens 82:a minut. I matchens 91 minut kastades en halvfylld petflaska in mot Hansson. Inget av föremålen träffar någon av domarna.
Hansson anmäler också att Djurgårdsklacken vid tre tillfällen skanderar "Martin Hansson jävla hora".

Matchdelegat Per-Inge Nyberg anmäler att Djurgårdsklacken en kortare stund skanderade "Martin Hansson är en hora" i samband med en målchansutvisning.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är därtill skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken.

Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar bl.a. kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, åläggas påföljd.

Bestämmelsen i 3 kap 8 § SvFF:s tävlingsbestämmelser avser diskriminerande företeelser,
bl. a. kränkande angrepp mot domare. För att ett sådant angrepp ska omfattas av bestämmelsen krävs att kränkningen är sådan till sin till karaktär att den på objektiva grunder framstår som en personlig förnedring. Det krävs också att kränkningen framställs med viss intensitet. Sådana angrepp som framstår som opinionsyttringar, kritik eller ringaktning av domarens sätt att fullgöra sitt uppdrag omfattas inte av bestämmelsen. Enligt andra stycket i samma stadgande anges att förening var supportrar gör sig skyldig till diskriminerande handlingar enligt första stycket, ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap RF:s stadgar.

Enligt Disciplinnämndens mening är de nu anmälda angreppen av sådan karaktär att de träffas av ifrågavarande bestämmelser. Därför ska ett måttligt bötesbelopp åläggas Djurgården.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 §, 3 kap. 6 § samt 3 kap. 8 §, första och andra styckena SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Djurgården böter om 25 000 kr som en följd av ovan redovisade
händelser.