Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 2 september 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 2 september 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Andres Vasquez Rueda Pinto, BK Häcken
Rapporterad händelse: grov förseelse
Match: Jönköpings Södra IF – BK Häcken, Folksam U21 Mellersta, 23/8
Beslut: avstängning under tiden fr.o.m. den 6 september 2011 t.o.m. den 9 september 2011
Motivering: "Olämpligt uppträdande mot motspelare."