Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 24 november 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 24 november 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik samt inkastande av föremål
Match: GAIS – IFK Göteborg, Allsvenskan, 17/10
Beslut: 15.000:-

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Hammarby
Match: Västerås SK FK – Hammarby, Superettan, 26/9
Match: Ängelholms FF – Hammarby, Superettan, 22/10

Beslut

Matchen Ängelholms FF - Hammarby

Matchdelegaten har anfört i huvudsak följande: Efter slutsignalen rusade 500 – 600 personer från Hammabyklacken in på plan för att hylla sitt lag. Polisens insatschef tog beslut om att sex ridande poliser skulle ge sig in på plan och skingra de närvarande. Det uppkom en upprorisk stämning hos klacken.

Matchen Västerås SK FK - Hammarby

Innan avspark till andra halvlek antändes 52 stycken bengaler, troligtvis flera. Efter att dessa antänts detonerade även ett knallskott.

Hammarby, Västerås SK FK och Ängelholms FF har yttrat sig.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 2 kap. 6 § SvFF: s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supportrars uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter. Strikt ansvar föreligger därvid för föreningarna.

Därutöver finns möjlighet att Disciplinnämnden enligt 3 kap 6.3 § kan besluta:
att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan
att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare
att en eller flera av föreningens matcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner och/eller
att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför viss läktarsektion.

Sammanfattningsvis finner Disciplinnämnden det utrett att Hammarbys supportrar uppträtt och agerat på det sätt som matchdelegaterna angett såväl vid den anmälda planstormningen som i fråga om bengalerna. Disciplinnämnden anmärker att det klart kan konstateras varifrån knallskottet kommit.

För de utredda händelserna ska Hammarby ansvara.

Vid påföljdens bestämmande vill Disciplinnämnden anföra följande.

Vid brott mot bestämmelserna som avser pyroteknik är påföljden normalt böter. Detta förutsätter dock att det inte förekommit olyckor och skador eller att allvarlig fara för sådana händelser inte förelegat. Under sådana förhållanden kan strängare påföljd än endast böter tänkas förekomma.

Den i sammanhanget mest allvarliga händelsen som nu är till bedömning är den massiva planinvasion som förekommit i matchen mellan Hammarby och Ängelholms FF.

Som Disciplinnämnden vid ett flertal tillfällen framhållit innebär en s.k. planinvasion en risk för spelare, funktionärer och publik. Ju fler som beträder planen desto mindre blir möjligheterna att få en överblick av situationen och att tillgodose säkerheten.

Faktorer av betydelse vid straffmätningen är även att göra en samlad bedömning av övriga omständigheter som förelegat i det enskilda fallet. Sådana faktorer kan vara antalet inrusande supportrar, den allmänna stämningen och det sätt varpå de inrusande personerna uppträtt, om attacker förekommit mot spelare och/eller domare och övriga funktionärer, vilken grad av trängsel som bedömts föreligga, om provokationer från motståndarsupportrar förekommit samt om pyroteknik antänts. Slutligen anser Disciplinnämnden att dessa kriterier bör bedömas mot bakgrund av de krav som rimligen kan ställas med beaktande av ansvarig förenings serietillhörighet.

Härtill kommer att Disciplinnämnden, i syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i föreningarna, antagit den policyn att fortsättningsvis - från den 1 oktober 2009 – i högre grad vid påföljdsbestämningen i större utsträckning beakta åtgärder som föreningarna visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten vid arrangemangen och att anse att dessa ska påverka påföljdsbestämningarna i förmildrande riktning.

Vad avser frågan hur planinvasionen ska bedömas straffvärdemässigt så konstaterar Disciplinnämnden att liksom tidigare beslut i dessa situationer, är en avgörande fråga huruvida det uppstått någon allvarlig fara för åskådares, spelares och/eller funktionärers säkerhet samt en bedömning av i det föregående angivna bedömningskriterierna. Disciplinnämnden ska härtill beakta de säkerhetsåtgärder som vidtagits.

Vid en sammantagen bedömning av vad som förekommit i de båda ärendena bör Hammarby bestraffas med böter uppgående till 80 000 kronor.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Hammarby böter om 80 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: Malmö FF
Match: Örebro – Malmö FF, Allsvenskan, 23/10

Beslut

Matchdelegat Lennart Vestervall har anfört i huvudsak följande. I första halvleks 40:e minut antänds en bengal på Malmö FF:s supportersektion. Domaren blåste av matchen, pratade med AD och 4:e domaren. Matchen återupptogs efter ca en minut då bengalen släckts. I andra halvleks femte tilläggsminut antändes ytterligare en bengal på samma läktarsektion och i samma stund blåstes matchen av för full tid. I samband med prisceremonin (bronsplaketter till Malmö FF) small ett knallskott (banger) på Malmö FF:s supportersektion. En person, en publikvakt, hade efter matchen anmält till en ordningsvakt att vederbörande hade kraftiga problem med hörseln och ytterligare fem personer hade också rapporterat problem med hörseln. Ambulanspersonal fanns på plats med råd till de skadade.

Malmö FF har yttrat sig men har inte kunnat lämna entydig uppgift om var knallskottet detonerat eller varifrån det kastats.

Matchdelegaten har yttrat sig.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, olovligen beträtt spelplanen, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Av utredningen framgår att en bengal använts på det sätt anmälaren uppgett.

Någon uppgift som uppfyller tillräckliga krav för bedömningen varifrån knallskottet kastats föreligger inte (jfr Besvärsnämndens beslut den 7 oktober 2011 i ärende nr 1017/2011).

Disciplinnämnden finner därför att Malmö FF med stöd av 3 kap. 6 § i SvFF:s tävlingsbestämmelser ska åläggas påföljd i vad anmälan avser att en bengal antänts medan den ska lämnas utan bifall såvitt avser att ett knallskott antänts och briserat på Malmö FF:s läktarsektion.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Malmö FF böter 15 000 kr på grund av ovan redovisade händelse.

Anmäld part: Syrianska FC
Match: Syrianska FC – Ängelholms FF, kvalet till Allsvenskan, 30/10

Beslut

Matchdelegaten och säkerhetsdelegaten har i huvudsak anfört:

Inkastade föremål och pyroteknik

I 53:e spelminuten kastades från Västra läktaren en s.k. petflaska in på planen, dock utan att träffa någon. I samband med inmarsch antändes där 25 -30 bengaliska eldar och 8 -10 rökbloss. Vid slutsignalen antändes ytterligare 4 -5 bengaliska eldar. Cirka 15 minuter efter avslutad match, då det fortfarande var gott om supportrar på innerplan, kom en person in där med en antänd bengal.

Inspringande personer och planstormning

I samband med 1-0-målet i 5 minuten hoppade en person över en avgränsning och sprang in på planen från Västra läktaren och kastade sig på en hög av jublande spelare. Personen i fråga omhändertogs av säkerhetspersonal. Även i samband med 2-1 målet i 65:e spelminuten sprang en person in på planen från Västra läktaren och togs av planen av säkerhetspersonalen. Vid Syrianskas tredje mål, ett tiotal sekunder före slutsignalen, sprang ett 10-15-tal personer in från Västra läktaren och deltog i firandet. I samband med slutsignalen sprang 500-600 personer in på planen från Östra ståplatsläktaren och Västra sittplatsläktaren.

Obehöriga personer i mixad zon

Matchdelegaten har i huvudsak anfört: Minst tre personer utan giltig ackreditering befann sig cirka 25 minuter efter slutsignalen inne i s.k. mixad zon. Tumult uppstod och ordningsvakter och polis tog ut personerna genom huvudentrén. Vid förmötet före matchstart hade matchdelegaten poängterat betydelsen av att spelargången och huvudentrén blev ordentligt bevakade.

Mats Karlsson, Jörgen Ljungquist, Lisette Leijon samt Ingrid Olovsson har förutom vad som behandlats i ovanstående anmälan från match- och säkerhetsdelegaten beträffande pyroteknik beskrivit vad som de upplevt då de befunnit sig på den del av sittplatsläktaren som var reserverad för representanter från Ängelholms FF bakom Ängelholms spelarbås.
De har särskilt framhållit att "folk från Syrianska" rusat över bänkar på det tilldelade området och på åskådare där samt sparkat och slagit mot avbytarbåset. Därtill har dessa personer skrikit könsord, räckt finger och spottat.
_________________________
Syrianska har yttrat sig över samtliga ärenden.

Disciplinnämnden har genomgått handlingarna i målet och gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 6 § SvFF: s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supportrars uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter. Strikt ansvar föreligger därvid för föreningarna.

Därutöver finns möjlighet att Disciplinnämnden enligt 3 kap 6.3 § kan besluta:
att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan
att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare
att en eller flera av föreningens matcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner och/eller
att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför viss läktarsektion.

Sammanfattningsvis finner Disciplinnämnden i den utsträckning som anges det utrett att Syrianska FC:s supportrar uppträtt och agerat på sätt som matchdelegaten angett. För detta ska Syrianska FC ställas till ansvar.

Vad gäller de anmälningar som gjorts beträffande förhållandena på sittplatsläktaren erinrar Disciplinnämnden att ofredanden av den enskilde kan polisanmälas och beivras straffrättsligt. Med beaktande av att någon anmälan eller något påpekande inte kommit match- och säkerhetsdelegaten till del och som föranlett anmälan från delegaterna till Disciplinnämnden i denna del samt då Syrianska FC bestritt att de påstådda händelserna förekommit saknas så rubust utredning i denna del att de nu berörda anmälningarna kan leda till något strikt ansvar för Syrianska FC.

Vid påföljdens bestämmande vill Disciplinnämnden anföra följande.

Vid brott mot bestämmelserna som avser pyroteknik är påföljden normalt böter. Detta förutsätter dock att det inte förekommit olyckor och skador eller att allvarlig fara för sådana händelser inte förelegat. Under sådana förhållanden kan strängare påföljd än endast böter tänkas förekomma.

Den i sammanhanget mest allvarliga händelsen som nu är till bedömning är den massiva planinvasion som förekommit i matchen mellan Syrianska FC och Ängelholms FF.

Som Disciplinnämnden vid ett flertal tillfällen framhållit innebär en s.k. planinvasion en risk för spelare, funktionärer och publik. Ju fler som beträder planen desto mindre blir möjligheterna att få en överblick av situationen och att tillgodose säkerheten.

Faktorer av betydelse vid straffmätningen är även att göra en samlad bedömning av övriga omständigheter som förelegat i det enskilda fallet. Sådana faktorer kan vara antalet inrusande supportrar, den allmänna stämningen och det sätt varpå de inrusande personerna uppträtt, om attacker förekommit mot spelare och/eller domare och övriga funktionärer, vilken grad av trängsel som bedömts föreligga, om provokationer från motståndare supportrar förekommit samt om pyroteknik antänts. Slutligen anser Disciplinnämnden att dessa kriterier bör bedömas mot bakgrund av de krav som rimligen kan ställas med beaktande av ansvarig förenings serietillhörighet.

Härtill kommer att Disciplinnämnden, i syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i föreningarna, antagit den policyn att fortsättningsvis - från den 1 oktober 2009 – i högre grad vid påföljdsbestämningen i större utsträckning beakta åtgärder som föreningarna visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten vid arrangemangen och att anse att dessa ska påverka påföljdsbestämningarna i förmildrande riktning.

Disciplinnämnden konstaterar att Syrianska FC vidtagit åtgärder för att förhindra att delar av publiken skulle ta sig in på planen. Redan de upprepade olovliga beträdandena av planen som förekommit i samband med Syrianskas mål (även om de inspringande avvisades) och i den mixade zonen samt vid planstormningen innebär emellertid att allvarliga brott mot ordningen och säkerheten förekommit.

Även om ett stort antal supportrar kunnat beträda utan att någon skadats hade det krävts helt andra åtgärder för att förhindra den planinvasion som nu faktiskt förekommit.

På grund av angivna händelserna under och efter matchen anser Disciplinnämnden vid en samlad bedömning att Syrianska FC ska ådömas ett kraftigt bötesstraff.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Syrianska FC böter om 150 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: Landskrona BoIS
Match: Landskrona BoIS – Degerfors IF, Superettan, 26/9

Beslut

Anmälan baserar sig på att norra och östra ståplatsläktaren på Landskrona IP saknar säkerhetsanordningar för publiken i form av avbärarräcken enligt Elitfotbollmanualens föreskrifter.

Disciplinnämndens utredning visar följande:

Den 24 maj 2011 anmälde matchdelegaten Peter Turin samma arenabrister i samband med matchen Landskrona BOIS – IK Brage. Det framkom då att Landskrona BOIS sökt dispens för åtgärdandet av denna arenabrist hos Svenska FF:s TK, varför Disciplinnämnden bordlade ärendet vid möte 8 juni 2011.

Svenska FF:s TK beviljade vid möte 22 juni 2011 begärd dispens att gälla t o m 20 augusti 2011.

Vid möte den 5 juli 2011 lämnade Disciplinnämnden Peter Turins anmälan utan åtgärd som en följd av beviljad dispens.

Landskrona BOIS begärde förlängd dispens den 18 augusti 2011. I beslut av Svenska FF:s TK den 22 augusti 2011 erhöll Landskrona BOIS förlängd dispens till och med samma dag, då villkorat att publikkapaciteten reducerats och att erforderligt antal publikvärdar fanns på läktaren i samband med matchen Landskrona BOIS – Ljungskile SK.

Den 29 augusti fastställde Svenska FF:s TK, efter att ha inhämtat yttrande från SEF, att ytterligare dispens inte beviljades, något som senare Landskrona BOIS överklagade till Förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade att inte meddela prövningstillstånd i ärendet den 21 september 2011.

Den 26 september 2011 spelas den nu aktuella matchen Landskrona BOIS – Degerfors IF.

Efter matchen den 26 september 2011 mot Degerfors IF inkommer en förnyad anmälan om bristande publiksäkerhet från matchdelegaten Ulf Jönsson eftersom bristerna gällande avbärarräcken ej åtgärdats.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 27 § SvFF: s tävlingsbestämmelser är arrangerande förening ansvarig för att anläggning där match spelas är säker för åskådare, spelare, funktionärer samt övriga närvarande personer. Landskrona BOIS har inte åtgärdat vid arenabesiktningen noterade brister avseende avbärarräcken och äventyrar därmed åskådarnas säkerhet på dessa läktarsektioner.

Disciplinnämnden konstaterar

att Landskrona BOIS har brutit mot 2 kap. 27 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser enligt ovan redovisade händelser samt

att Landskrona BOIS har brutit mot 14 kap. 2 §, punkterna 14 och 16, RF:s stadgar enligt ovan redovisade händelser.

Disciplinnämnden ser mycket allvarligt på händelsen att Landskrona BOIS med uppenbart trots mot SvFF:s tävlingsbestämmelser genomfört matchen Landskrona BOIS – Degerfors IF den 26 september 2011 på Landskrona IP med publik på läktarsektioner, som inte uppfyller säkerhetskraven, trots att föreningen har fått avslag på dispens i två instanser.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 och 16 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 27 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Landskrona BoIS böter om 75 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: Peter Ijeh, Syrianska FC
Rapporterad händelse: olämpligt uppträdande
Match:Syrianska FC – Ängelholms FF, kval till Allsvenskan, 30/10
Beslut: lämna anmälan utan bifall