Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 29 juli 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam den 29 juli 2011 fattat beslut i följande ärende:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Alexander Gerndt, Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: grov förseelse
Match: Helsingborgs IF – Malmö FF, AH, 23/7
Beslut: avstängning under tiden fr.o.m. den 5 augusti 2011 t.o.m. den 7 augusti 2011
Motivering: Obehärskat uppträdande mot motspelare