Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 8 juni 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 8 juni 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Ljungskile SK
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: GIF Sundsvall – Ljungskile SK, Superettan, 2/5

Anmäld part: Ljungskile SK
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Åtvidabergs FF – Ljungskile SK, Superettan, 26/5

Beslut
Ljungskile SK har tidigare anmälts för försenad matchstart och har i beslut från Disciplinnämnden meddelat den 17 maj 2011 erinrats om ovan nämnd bestämmelse.

Disciplinnämnden beslutar

att ålägga Ljungskile SK en straffavgift om 5.000 kronor på grund av upprepad underlåtelse att
starta match på utsatt tid. Påföljden är gemensam för ärendena ovan.

Anmäld part: Trelleborgs FF
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Trelleborgs FF – IF Elfsborg, Allsvenskan, 16/5

Beslut
Trelleborgs FF har tidigare anmälts för försenad matchstart och har i beslut från Disciplinnämnden meddelat den 18 maj 2011 erinrats om ovan nämnd bestämmelse.

Disciplinnämnden beslutar

att ålägga Trelleborgs FF en straffavgift om 5.000 kronor på grund av upprepad underlåtelse att
starta match på utsatt tid.

Anmäld part: Kalmar FF
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: Kalmar FF – AIK, Allsvenskan, 25/5
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i 3 kap. 6.1 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Djurgården
Rapporterad händelse: anmälan enligt Elitfotbollsmanualen 2 Fliken 2.14 p.
Match: Djurgården – IF Elfsborg, Allsvenskan, 26/5
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Hammarby
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: Qviding FIF - Hammarby, Superettan, 19/5
Beslut: 5.000:-

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: IFK Norrköping FK – Örebro, Allsvenskan, 25/5
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Örebro
Rapporterad händelse: försenad matchstart samt anstötlig banderoll
Match: IFK Norrköping FK – Örebro, Allsvenskan, 25/5

Beslut
I den del av anmälan som rör den sena matchstarten erinrar Disciplinnämnden Örebro om:

"Elitfotbollsmanualen Flik 2 punkt 2.5 Minutprogram/matchstart
Matchen ska starta på utsatt tid såvida inte säkerhetsmässiga förhållanden hindrar. […]"

I den del av anmälan som rör "olämplig banderoll" gör Disciplinnämnden bedömningen att texten på banderollen inte faller under den kategori som ska föranleda bestraffning enligt Elitfotbollsmanualen 3 fliken, bilaga 1: "Anstötliga texter och symboler".

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmäld part: Åtvidabergs FF
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Åtvidabergs FF – Ljungskile SK, Superettan, 26/5

Beslut
Åtvidabergs FF har tidigare anmälts för försenad matchstart och har i beslut från Disciplinnämnden meddelat den 29 april 2011 erinrats om ovan nämnd bestämmelse.

Disciplinnämnden beslutar

att ålägga Åtvidabergs FF en straffavgift om 5.000 kronor på grund av upprepad underlåtelse
att starta match på utsatt tid.

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: bristande arrangemangsansvar
Match: Djurgården – Malmö FF, Allsvenskan, 15/4

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Malmö FF – IFK Göteborg, Allsvenskan, 2/5

Beslut
Djurgården – Malmö FF

Matchdelegat Per-Inge Nyberg anmäler att ett 50-tal supportrar, i samband med att Malmö FF gör 1 – 0, tar sig från läktarområdet och mot det avspärrningsstaket som är placerade på löparbanorna, för att fira målet. En supporter tar sig över avspärrningsstaketet och blir snabbt omhändertagen av polis.

Efter slutsignalen springer flera Malmöspelare fram till samma avspärrningsstaket för att fira segern varvid ett 50-tal Malmösupportrar återigen tar sig från läktaren och mot avspärrningsstaketen.

Malmö FF – IFK Göteborg

Domare Martin Hansson och matchdelegat Pelle Höög anmäler att matchen försenades med 1-2 minuter på grund av att man var tvungen att rensa planen efter Malmösupportrarnas tifo.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Disciplinnämnden erinrar Malmö FF om:

Elitfotbollsmanualen Flik 3 punkt 3.12 "Förbud att beträda spelplanen"

"Det är förbjudet för åskådaren att beträda spelplanen. Med spelplanen avses området innanför det räcke eller staket som avgränsar planen från läktare eller annat publikområde.
[…]"

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd.

Malmö FF har tidigare anmälts för försenad matchstart och har i beslut från Disciplinnämnden meddelat den 29 april 2011 erinrats om ovan nämnd bestämmelse.

Disciplinnämnden beslutar i den delen

att ålägga Malmö FF en straffavgift om 5.000 kronor på grund av upprepad underlåtelse att starta match på utsatt tid.

Anmäld part: AIK
Rapporterad händelse: anmälan enligt 3 kap. 8 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: AIK – Helsingborgs IF, Allsvenskan, 16/5

Beslut
Per-Inge Nyberg anmäler att det i matchens 5:e minut, på AIK:s sektion på den norra läktaren, visades en banderoll med texten: "En jävinstans med beslut utan substans – Disciplinnämnden" och att supportrarna på sektionen samtidigt under ca 3 minuter skanderade "SvFF fotbollsmördare". Vidare anmäls att AIK:s supportrar på den norra läktaren vid fyra olika tillfällen under matchen skanderade "Domarjävel".

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Bestämmelsen i 3 kap 8 § SvFF:s tävlingsbestämmelser avser kränkande angrepp mot
bl. a. domare. För att ett angrepp ska omfattas av bestämmelsen krävs att kränkningen är sådan till sin till karaktär att den på objektiva grunder framstår som en personlig förnedring. Det krävs också att kränkningen framställs med viss intensitet. Sådana angrepp som framstår som opinionsyttringar, kritik eller ringaktning av domarens sätt att fullgöra sitt uppdrag omfattas inte av bestämmelsen.
Enligt Disciplinnämndens mening är de nu anmälda angreppen inte av sådan karaktär att de träffas av ifrågavarande bestämmelse. Anmälan ska därför lämnas utan bifall.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan bifall