Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 10 juli 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 10 juli 2012 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Djurgården – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 3/7
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 35 000:-

Matchdelegaten har anmält att i samband med line-up antändes minst 15 st rökfacklor på sektion av läktaren tillhörande Djurgården och dess supportrar i samband med detta uppstod en mycket kraftig rökutveckling vilket föranledde domarna och spelarna att lämna spelplanen. I matchminut 29 antänds ytterligare en rökfackla på samma sektion. För detta är Djurgården ansvariga och ska åläggas påföljd.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

Anmäld part: Michael Svensson, Halmstads BK
Rapporterad händelse: anmäld för olämpligt uppträdande
Match: Halmstads BK – Falkenbergs FF, Superettan, 2/7
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängning under tiden fr o m 17 juli 2012 t o m 29 juli 2012

Motivering: Otillbörligt uppträdande mot funktionär.

Anmäld part: Bobbie Friberg José Da Cruz, IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Skeninge IK – IFK Norrköping FK, Östgötacupen 2012, 4/7
Yttrande: föreligger
Beslut: ingen ytterligare påföljd utöver den automatiska avstängningen

Tävlingsärenden

Anmäld part: KIF Örebro DFF
Anmälan om att ej uppfylla två av de obligatoriska B-kriterier som ingår i Nationella Klubblicensen 2012.

Den utredning som gjorts av Licensnämnden fastslagit att KIF Örebro DFF uppfyller kriterierna inom klubblicensen utom vad avser uppfyllandet av kompetenskraven för ekonomiansvarig respektive genomförande av medicinsk undersökning.

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan samt föreningens yttrande och kan konstatera att KIF Örebro DFF inte uppfyllt samtliga tio B-kriterier för den Nationella Klubblicensen för Damallsvenskan 2012, därmed kan föreningen påföras påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av Tävlingsbestämmelserna 1 kap 1 §

att ålägga KIF Örebro DFF en straffavgift om 10 000:- att inbetalas på SvFF:s pg 4633-4 senast inom en månad från beslutsdagen.