Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 11 maj 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 11 maj 2012 fattat beslut i följande ärende:

Anmäld part: Pär Cederquist, Jönköpings Södra IF
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Jönköpings Södra IF – Ängelholms FF, Superettan, herrar, 7/5
Beslut: lämna yrkandet utan bifall
Motivering: Disciplinnämnden har tagit del handlingarna i ärendet och har efter en samlad bedömning beslutat att ärendet inte skall medföra någon ytterligare påföljd utöver den automatiska avstängningen. Gällande yrkandet att helt slippa påföljd, även innefattande den automatiska avstängningen konstaterar Disciplinnämnden att domaren har i matchen sett och dömt i den uppstådda situationen. Enligt tävlingsbestämmelserna 2 kap 16 § är domarens beslut i fakta som rör spelet slutgiltiga.