Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 11 september 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 11 september 2012 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: Anmälan från matchdelegaten för antändande av pyroteknik
Match: Åtvidabergs FF – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 27/8
Beslut: Straffavgift om 15 000:-

Matchdelegaten har anmält att en rökfackla antänts på IFK Norrköping FK:s sektion i ovan match 73:e minut. Inga skador har rapporterats.

IFK Norrköpings FK har i sitt yttrande låtit meddela att arrangerande förening, Åtvidabergs FF enligt överenskommelse åtagit sig att sköta visitering även vid bortasektionen. Denna visitation har enligt yttrandet varit bristfällig.

Disciplinnämnden konstaterar att även om en förening via överenskommelse överlåtit säkerhetsarbete, ex visitation till annan part så vilar det strikta ansvaret för föreningens supportrar och dessas uppträdande ändå på föreningen, i detta fall på IFK Norrköpings FK som därmed är ansvariga för det inträffade.

Disciplinnämnden beslutar

att med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 § och 3 kap 6 § ålägga IFK Norrköping FK en straffavgift om 15 000:- att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: Mjällby AIF
Rapporterad händelse: Anmälan från matchdelegaten gällande antändande av
Match: Malmö FF – Mjällby AIF, Allsvenskan, herrar, 1/9
Beslut: Straffavgift om 25 000:-

Matchdelegaten har anmält att i samband med line up på ovan match antändes minst fyra st blixtbengaler på läktarsektion tillhörande Mjällby AIF och dess supportrar. För detta är Mjällby AIF ansvariga och ska åläggas påföljd. Inga skador finns rapporterade i samband med detta.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

Disciplinnämnden beslutar

att med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 § och 3 kap 6 § ålägga Mjällby AIF en straffavgift om 25 000:- att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Örebro – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 31/8
Yttrande: föreligger
Beslut: Att lämna anmälan utan bifall

Matchdelegaten har anmält att 40-50 av Djurgårdens supportrar hoppade över eller kröp under spärrarna utan att betala. Av dessa var enligt anmälan ca 20 st maskerade genom att ha en sönderklipp luva nerdragen över ansiktet.

Disciplinnämnden gör bedömningen att denna förseelse inte är straffbar enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsregler eller RF:s stadgar, därav skall anmälan lämnas utan bifall.