Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 15 juni 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 15 juni 2012 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Jonas Wallerstedt, Umeå FC
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Umeå FC – IK Brage, Superettan, 9/6
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd 20 juni

Motivering: Vårdslöst spel som äventyrar motståndarens säkerhet

Anmäld part: Niklas Sandberg, IK Brage
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Umeå FC – IK Brage, Superettan, 9/6
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd 20 juni

Motivering: Obehärskat uppträdande mot motspelare