Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 16 oktober 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 16 oktober 2012 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Ilir Berisha, ÖSK Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Örebro – GIF Sundsvall, Allsvenskan, herrar, 7/10
Yttrande: föreligger
Beslut: Avstängd tiden fr o m 23 oktober 2012 t o m 28 oktober 2012
Motivering: Vårdslöst spel som äventyrar motståndarens säkerhet