Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 17 april 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 17 april 2012 fattat beslut i följande ärende:

Anmäld part: Yussif Chibsah, Djurgårdens Elitfotboll AB

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Djurgården – GIF Sundsvall, Allsvenskan, herrar, 8/4

Beslut: avstängning 20 april 2012

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Yussif Chibsah har agerat obehärskat mot en motståndare och därmed äventyrat dennes säkerhet. Disciplinnämnden ser det dock ej som styrkt att förseelsen skulle skett med avsikt och därmed skall avstängningen stanna vid den i beslutet angivna tiden.