Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 18 oktober 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 18 oktober 2012 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Helsingborgs IF – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 24/9
Beslut: Böter om 100 000:-

Matchdelegaten har anmält att i matchens första minut antändes 55 bengaler, två knallskott och två raketer på sektion för Malmö FF:s supportrar med kraftig rökutveckling som följd. I matchens 47:e minut antändes ytterligare 55 bengaler och skapade kraftig rökutveckling och i den 94:e matchminuten briserade ett knallskott på samma sektion. Vid inget tillfälle finns rapport på att någon pyroteknik kastats eller att några person eller materiella skador uppstått. För det inträffade Malmö FF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Helsingborgs IF – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 24/9
Beslut: Böter om 40 000:-

Matchdelegaten har anmält att i samband med inmarsch och uppställning innan matchen antändes 30 bengaler på sektion för Helsingborgs IF:s supportrar med kraftig rökutveckling som följd. Samtidigt antändes en ensam bengal på annan sektion men som ligger under Helsingborgs IF:s ansvarsområde. Vid inget tillfälle finns rapport på att någon pyroteknik kastats eller att några person- eller materiella skador uppstått. För det inträffade är Helsingborgs IF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.