Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 23 oktober 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 23 oktober 2012 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Halmstads BK
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: Varbergs BoIS FC – Halmstads BK, Superettan, 8/10
Yttrande: saknas
Beslut: Straffavgift om 15 000:-

Matchdelegaten har anmält att ett knallskott briserade på Halmstads BK:s supporterläktare i matchens 26:e minut. För det inträffade är Halmstads BK ansvariga och ska ålägga påföljd.

Disciplinnämnden beslutar

att med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 § och 3 kap 6 § ålägga Halmstads BK en straffavgift om 15 000:- att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.

Bestraffningsärenden

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: AIK – Gefle IF FF, Allsvenskan, herrar, 7/10
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 40 000:-

Matchdelegaten har anmält att i samband med inmarsch och line-up antändes minst 13 st rökfacklor på sektion för AIK:s supportrar med kraftig rökutveckling som följd. I samband med andra halvleks start tändes 19 st vita bloss och två st bengaler på samma sektion av läktaren. För det inträffade är AIK Fotboll AB ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter. Inga skador finns rapporterade till följd av händelserna.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Åtvidabergs FF – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 6/10
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 30 000:-

Disciplinnämnden konstaterar, efter att ha tagit del av matchdelegatens anmälan och den komplettering som gjorts till denna samt IFK Göteborgs yttranden, följande:

Disciplinnämnden anser att det råder osäkerhet kring det exakta antalet pyroteknik men finner det utrett att ett flertal rökfacklor och i allt fall minst sju blixtbengaler har antänts på läktaren för vilken IFK Göteborg ansvarar. Det inträffade förskyller en påföljd om i vart fall böter motsvarande 30 000 kr.

Anmäld part: Roland Rundquist, Landskrona BoIS
Rapporterad händelse: anmäld för olämpligt uppträdande
Match: Landskrona BoIS – Trelleborgs FF, Superettan, 8/10
Yttrande: föreligger
Beslut: tillrättavisning