Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 27 september 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 27 september 2012 fattat beslut i följande ärende:

Anmäld part: Kevin Walker, GIF Sundsvall
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: IF Elfsborg – GIF Sundsvall, Allsvenskan, herrar, 23/9
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängning 30 september 2012
Motivering: Våldsam tackling som äventyrar motståndarens säkerhet.