Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 30 maj 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 30 maj 2012 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: AIK Fotboll AB

Rapporterad händelse: anmälan gällande antändande av och inkastande av pyroteknik.
Match: Gefle IF FF – AIK, Allsvenskan, herrar, 26/4 och AIK – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 8/5
Yttrande: föreligger

Arrangemangsärende 11 och 17 har behandlats gemensamt.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Matchdelegaten har anmält att i 34:e minuten av matchen Gefle IF – AIK kastades ett knallskott från AIK:s sektion in på planen, ingen var i närheten av nedslagsplatsen och ingen skadades. AIK är dock att se som ansvariga för det inträffade.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

Då supportrarna omgående identifierat ordningsstöraren så att föreningens organisation kunnat avvisa denne från arenan och gripas av polis anser Disciplinnämnden att förmildrande omständigheter enligt tävlingsbestämmelserna 3 kap 6.4 föreligger. Anmälan skall därför lämnas utan vidare åtgärd.

Matchdelegaten i matchen AIK – Djurgården har anmält att det på AIK:s sektion antändes en bengal i den 57:e minuten och en i den 89:e minuten. Inga skador är rapporterade i samband med detta. AIK är dock att se som ansvariga för det inträffade.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser.

Då supportrarna omgående identifierat ordningsstörarna så att föreningens organisation kunnat avvisa dessa från arenan och gripas av polis anser Disciplinnämnden att förmildrande omständigheter enligt tävlingsbestämmelserna 3 kap 6.4 föreligger. Anmälan skall därför lämnas utan vidare åtgärd.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälningarna utan vidare åtgärd

Anmäld part: Östers IF
Rapporterad händelse: anmälan gällande antändande av och inkastande av pyroteknik.
Match: Jönköpings Södra IF – Östers IF, Superettan, 29/4
Yttrande: föreligger
Disciplinnämnden gör följande bedömning:

I matchens 77:e minut kastas en brinnande bengal från Öster IF:s sektion in på planen, ingen var i direkt närhet av nedslagsplatsen och ingen skadades, Östers IF är dock att se som ansvariga för det inträffade.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

Då supportrarna omgående identifierat ordningsstöraren så att föreningens organisation kunnat avvisa denne från arenan och gripas av polis anser Disciplinnämnden att förmildrande omständigheter enligt tävlingsbestämmelserna 3 kap 6.4 föreligger. I denna del skall anmälan lämnas utan vidare åtgärd.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälningarna utan vidare åtgärd

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan gällande antändande och inkastande av pyroteknik.
Match: IK Brage – Hammarby, Superettan, 27/4
Yttrande: föreligger
Matchdelegaten har i sin anmälan angivit att tio minuter före matchstart kastas ett knallskott in i riktning mot en obemannad TV kamera. I samband med spelarnas entré så tänds sex bengaler/lysfacklor samt att ytterligare ett knallskott kastas in. I slutet av halvtidsvilan antänds sorkrök, och en massiv grågrön rök utvecklas. Samtliga av dessa händelser skedde på sektion för vilken Hammarby är ansvariga.

Matchdelegaten beskriver också att denne genom kontakt med biljettansvarig i IK Brage fått bekräftat att 150 extra matchbiljetter tryckts upp. Detta till en redan utsåld sektion, Hammarbys. Därutöver har polisen enligt anmälaren godkänt att omkring 200 personer med Hammarbyanknytning men med biljett till annan sektion på arenan ska få tillträde till Hammarbys sektion. Före matchstart har matchdelegaten också noterat att omkring 20 personer eskorteras via innerplanen från den norra sektionen, utan visitering över till den östra, Hammarbys sektion.

Av den utredning som föreligger i ärendet finner Disciplinnämnden det utrett att de pyrotekniska pjäser som matchdelegaten angett i sin anmälan antändes på den läktarsektion som Hammarby hade ansvaret för. Det framgår emellertid också av utredningen att ett större antal åskådare genom polisens försorg och på deras eget initiativ – och därmed utom Hammarbys kontroll – släpptes in på Hammarbys läktarsektion utan vederbörlig biljettkontroll och utan visitering. Genom polisens agerande har Hammarby fråntagits möjligheten till nödvändig kontroll och observation av åskådarna på läktarsektionen i så stor utsträckning att Hammarby inte rimligen kan bära ansvar för de händelser som inträffade där. Härigenom ska anmälan mot Hammarby lämnas utan åtgärd.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälningarna utan vidare åtgärd

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan gällande antändande av pyroteknik
Match: AIK – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 8/5
Yttrande: saknas

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Matchdelegaten i matchen AIK – Djurgården har anmält att det på Djurgårdens sektion i den 58:e minuten antändes två bengaler/facklor samt en blixtbengal och ytterligare en blixtbengal i den 59:e minuten. Inga skador är rapporterade i samband med detta. Djurgården är dock att se som ansvariga för det inträffade och ska åläggas påföljd.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

Disciplinnämnden beslutar

att med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 § och 3 kap 6 § ålägga Djurgårdens Elitfotboll AB en straffavgift om 25 000:- att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmälan gällande antändande av pyroteknik
Match: Malmö FF – Helsingborgs IF, Allsvenskan, herrar, 10/5
Yttrande: saknas

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Anmälarna har anmält att i matchens 15:e minut antändes fyra bengaler sektion tillhörande Malmö FF och dess supportrar, detta föranledde ett ca en minut långt avbrott i matchen. Inga skador är rapporterade i samband med detta. Malmö FF är att se som ansvariga för det inträffade och ska åläggas påföljd.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

Disciplinnämnden beslutar

att med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 § och 3 kap 6 § ålägga Malmö FF en straffavgift om 25 000:- att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part ÖSK Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan gällande antändande av pyroteknik
Match: IFK Norrköping FK – Örebro, Allsvenskan, herrar, 13/5
Yttrande: saknas
Beslut: Straffavgift om 15 000:-

Bestraffningsärenden

Anmäld part: IK Brage
Rapporterad händelse anmäld enligt 1 kap 1 §. SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: IK Brage – Hammarby, Superettan, 27/4
Yttrande: föreligger
Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Matchdelegaten har anmält IK Brage för att i samband med matchen IK Brage – Hammarby brustit i sitt arrangörsansvar, bl a genom att trycka upp fler matchbiljetter till bortalagets sektion än vad arenan genom besiktning är godkänd för och därmed framkallat fara för de som befann sig på läktaren.

Matchdelegaten beskriver också att denne genom kontakt med biljettansvarig i IK Brage fått bekräftat att 150 extra matchbiljetter tryckts upp. Detta till en redan utsåld sektion, nämligen Hammarbys. Före matchstart har matchdelegaten också noterat att ca 20 personer eskorteras via innerplanen från den norra sektionen, utan visitering över till den östra, Hammarbys sektion.

IK Brage håller i sitt yttrande med matchdelegaten om att det befann sig uppskattningsvis ca 1350 åskådare på den östra läktaren, som enligt anmälaren är besiktigad och godkände för 1040 personer. IK Brage påpekar här i linje med anmälaren att polisen godkänt att ca 200 extra personer med biljett till annan sektion släppts in på den östra sektionen.

Av den utredning som föreligger i ärendet finner Disciplinnämnden det utrett, dels att IK Brage kände till att ifrågavarande läktare var utsåld och dels att IK Brage – trots detta – medvetet låtit trycka upp och sälja ytterligare 150 biljetter till läktaren. Genom denna åtgärd har IK Brage medvetet skapat en för åskådarna på läkarsektionen ytterst farlig situation. Disciplinnämnden ser mycket allvarligt på IK Brages agerande. IK Brage ska därför ådömas böter.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 1 kap 1 §, 2 kap 26 §. 3 kap 6 § samt RF:s stadgar 14 kap 2 § 14 punkten

att ålägga IK Brage böter om 35 000:-, att betalas inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: Landskrona BoIS
Rapporterad händelse: anmäld enligt 1 kap 1 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Landskrona BoIS – Assyriska FF, Superettan, 3/5
Yttrande: Föreligger
Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Matchdelegaten har anmält att i samband med att Assyriska FF:s spelarbuss skulle lämna arenan så rusar minst två personer fram och kastar sten mot bussens bakruta så att denna krossas.

Disciplinnämnden ser det inte som utrett om bussen befann sig inom arenan när detta inträffade. Därmed ska anmälan lämnas utan bifall.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan bifall.

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Malmö FF – Helsingborgs IF, Allsvenskan, herrar, 10/5
Yttrande: saknas
Beslut: Böter 30 000:-

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Matchdelegaten har anmält att i samband med line up antänds minst tio st bengaler/rökfaklor på sektion av läktaren för vilken Helsingborgs IF är ansvariga. Följden blev kraftig rökbildning och det ledde till att domaren valde att kalla in spelarna i spelargången i väntan på att röken skingrats, matchen kunde starta 19.09. För detta är Helsingborgs IF att se som ansvariga och skall åläggas påföljd.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.