Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 4 maj 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 4 maj 2012 fattat beslut i följande ärende:

Anmäld part: Haris Skenderovic, Syrianska FC
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Syrianska FC – BK Häcken, Allsvenskan, herrar, 28/4
Beslut: avstängning 11 maj 2012
Motivering: Vårdslöst spel som äventyrar motståndarens säkerhet